početak GRADSKA Од 11. фебруара техничка вода у градској мрежи

Од 11. фебруара техничка вода у градској мрежи

od nedelja
684 pregleda

После успешног завршетка реконструкције и доградње постројења за прераду пијаће воде на Церовића брду, Градско веће и Градски штаб за ванредне ситуације су, на заједничкој седници, усвојили План за спровођење ванредних активности на испоруци пијаће воде. Овим Планом тачно су дефинисане мере које ће се примењивати у периоду преласка са водоснабдевања са Сушичких врела на систем акумулације Врутци.
Градоначелник Тихомир Петковић нагласио је да су све досадашње активности на припремним радњама за поновно пуштање воде из акумулације Врутци урађене успешно и благовремено:
“За Пројекат реконструкције и доградње постројења “Петар Антонијевић” имали смо пуно разумевање Владе Републике Србије, која је преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре инвестирала 650 милиона динара, док су град Ужице и Водовод уложили 80, односно 50 милиона динара.
Сада су се коначно стекли сви услови да се најкасније до 20. фебруара грађани и привреда снабдевају здравом пијаћом водом са акумулације Врутци.”
Директор Водовода, Душко Љујић и др Оливера Јањић, из Завода за јавно здравље, саопштили су да је прво узроковање прерађене воде за основну и В анализу са акумулације Врутци обављено 1. фебруара. Досадашњи резултати анализираних параметара показују да је прерађена вода задовољавајућег квалитета. Коначни резултати В анализе које ужички Завод за јавно здравље ради заједно са Градским заводом за јавно здравље Београд биће готови 8. фебруара.
Од 11. фебруара у водоводној мрежи биће вода за санитарно-хигијенске потребе, док ће се грађани, привреда и установе пијаћом снабдевати довољним бројем цистерни и испоруком флаширане воде.
После три узастопне задовољавајуће анализе, које ће извршити Завод за јавно здравље, републички санитарни инспектор ће моћи да прогласи воду са акумулације Врутци пијаћом водом која одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће.

preuzmi saopštenje u pdf-u

Zajednicka sednica GV i GSVS 05-02-2019

 

Р е п у б л и к а С р б и ј а

ГРАД УЖИЦЕ

Градско веће

Градски штаб за ванредне ситуације

III Број: 06-4/19

05.02.2019.године

Ужице, Димитрија Туцовића 52

Градско веће града Ужица и Градски штаб за ванредне ситуације града Ужица на заједничкој седници одржаној дана 05.02.2019.године донели су

ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ВАНРЕДНИХ АКТИВНОСТИ

НА ИСПОРУЦИ ПИЈАЋЕ ВОДЕ

Увод


У граду Ужицу завршена је изградња постројења за прераду пијаће воде на Церовића брду који је финансиран средствима Владе РС чиме су створени сви предуслови за несметано коришћење сирове воде из акумулације “Врутци” као примарног извора водоснабдевања за град Ужице.

Постројење је пуштено у пробни рад 03.01.2019.године уз коришћење сирове воде са Сушичких врела.

Због преласка на коришћење сирове воде са акумулације “Врутци”, ЈКП “Водовод” Ужице обратио се дана 17.01.2019.године Градском штабу за ванредне ситуације за захтевом за помоћ у ангажовању цистерни за испоруку пијаће воде за потребе грађана, привредних субјеката и установа.

Наиме, одговарајућим правилницима о здравственој исправности воде за пиће прописано је да је пре одобравања коришћења пијаће воде потребна верификација њене исправности кроз узимање узорака (велика анализа прерађене воде и две редовне анализе исправности воде). Очекивано трајање анализа и потврде исправности воде је од 15 до 20 дана. У том временском интервалу с обзиром да вода мора бити проглашена водом за санитарне потребе, неопходно је обезбедити испоруку пијаће воде путем цистерни.

Оваква врста активности, с обзиром да се у водоводној мрежи већ налази вода исправна за пиће, која ће бити замењена пијаћом водом са изворишта које је већ коришћено не подразумева потребу увођења ванредне ситуације. Ризици који могу довести до потенцијалног угрожавања здравља људи, а који могу бити основ за проглашење ванредне ситуације су угрожавање функционисања Опште болнице у Ужицу и испорука воде из цистерни у отежаним условима (ниске температуре и падавине) у времену дужем од 7 дана.

Према Плану града Ужица за снабдевање пијаћом водом у случају престанка водоснабдевања из градског водовода испорука воде се мора вршити на најмање 60 локација. За спровођење ове активности потребно је 18 покретних и 25 стационарних цистерни. С обзиром да се у времену у коме се захтева испорука воде за пиће очекују ниске температуре неће бити могуће испоручивати воду из стационарних цистерни на отвореном потребно је најмање 20 покретних цистерни различитог капацитета и евентуално стационарним цистернама.

ЈКП “Водовод” Ужице располаже са 2 покретне цистерне капацитета 4 м3 и 8м3, 8 стационарних цистерни које се могу транспортовати ( 5 х 3 м3 и 3 х 1,5 м3). Градски штаб располаже са 3 стационарне цистерне (1х5 м3 и 2х3 м3). Ови капацитети нису довољни за испоруку воде.

У припреми за спровођење активности ЈКП “Водовод” је остварио прелиминарне контакте са Јавно комуналним предузећима у непосредном окружењу (Чачак, Ивањица, Ариље, Пожега, Косјерић, Б.Башта, Чајетина, Н.Варош, Прибој и Пријепоље). Од укупно расположивих 14 цистерни могуће је рачунати на највише 10 цистерни уз напомену која је саопштена да то зависи и од околности и потреба у конкретним општинама.

Надлежна градска управа остварила је контакт са Црвеним крстом који на располагање може ставити 20 стационарних цистерне (10х1 м3 и 10х1,5 м3 ) уз напомену да се ради о пластичним цистернама које су непогодне за испоруку воде на ниским температурама због замрзавања које може довести од њиховог пуцања.

Надлежна градска управа је остварила и контакт са ВСБ Ужице и ДВД Ужице који могу ставити на располагање до 4 цистерне.

Дана 17.01.2019.године Градски штаб за ванредне ситуације обратио се Окружном штабу за ванредне ситуације са захтевом за помоћ у обезбеђивању додатних ауто цистерни за испоруку воде, посебно цистерне са заштитом од замрзавања воде ради испоруке воде за дијализу у Општој болници у Ужицу. Републички штаб за ванредне ситуације омогућио је коришћење 4 ауто цистерне.

Градоначелник града Ужица формирао је радни тим за припрему и реализацију активности у вези са испоруком пијаће воде. На састанку одржаном 01.02.2019. године утврђени су задаци које је потребно реализовати.

А. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПОРУКУ ВОДЕ

1. ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ ИСПОРУКУ ВОДЕ

ЗОНА СНАБДЕВАЊА

Број становника

ОПИС ПОДРУЧЈА

Бела Земља

2.020

Бела Земља, Качер, Дријетањ, део Љубања
Забучје

860

делови МЗ Липа, МЗ Центар, МЗ Турица, МЗ Љубање
Лужничка долина

280

Пониковица, Каменица, Луново Село, Бјелотићи, Добродо, Лелићи
Дубоко – Гостиница

790

Гостиница, Губин До, Каран, Дубоко, делови Лелићи, МЗ Царина, МЗ Росуље, МЗ Буар
Буар

310

Буар, део Волујца
Карађорђев шанац – Вучијак

270

делови МЗ Дубоко, Каменице, Пониковице, МЗ Царине
Ужа градска зона (до Доварја)

24.550

Градске МЗ
Крчагово и Севојно

18.430

 

 УКУПНО ВРУТЦИ:

47.510

 

2. РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА И ОПРЕМА (стање на дан 04.02.2019.године)

Ауто цистерне (20)

СубјектБројНапомена
Војска Србије

2

 
МУП СВС

2

 
ВСБ и ДВД

4

 
ЈКП из окружења

10

Потребно је проверити тачан број расположивих цистерни
ЈКП “Водовод”

2

 
“Златиборац” АД

1

За сопствене потребе

Стационарне цистерне које се могу транспортовати

ЈКП Водовод

3 х 3.000

5 х 1.500

ВСБ Ужице

2 х 3.000

Стационарне цистерне за локације и субјекте

Градски штаб

1 х 5.000

2 х 3.000

Црвени крст

10 х 1.000

10 х 1.500

Субјекти (за сопствене потребе)

6 х 1.000

Остала опрема за снабдевање (бидони за воду)

Црвени крст

500 х 10

Флаширана вода

Црвени крст

5.000

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПУЊЕЊЕ ЦИСТЕРНИ

У предходном периоду ЈКП “Водовод” је прикључио део Крчагова (индсутријска зона, део Опште болнице) водом из Живковића врела.

Хидранти за пуњење цистерни у Крчагову налазе се у кругу бивше Касарне и у Врелима

Обезбеђен је и хидрант за пуњење цистерни у Севојну.

ОЦЕНА ОБИМА РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ

Расположив обим средстава и опреме довољан је за испоруку пијаће воде грађанима, установама и привредним субјектима.

Расположиве количине флаширане воде нису довољне па је потребно обезбедити донације и набавку флаширане воде. Процењује се да ће бити потребно обезбедити око 30.000 литара флаширане воде.

3. РИЗИЦИ У ВЕЗИ СА ИСПОРУКОМ ВОДЕ

ЕЛЕМЕНТИ

ОПИС

Разлог прекида снабдевања пијаћом водом

Најављени прекид због предузимања здравствено превентивних мера прописаних Правилником.

Ризик је умањен због могућности благовременог обавештавања грађана, установа и привредних субјекта и могућности да они обезбеде залихе пијаће воде пре почетка спровођења активности.

Подручје на коме долази до прекида

Подручје изворишта у целини.

Безбедност воде у градском водоводу

Сирова вода са изворишта је испитана и испуњава услове за коришћење.

Велика анализа прерађене воде и мала анализа за санитарно хигијенско коришћење воде показују исправност воде.

Вода која се испоручује кроз водовод је микробиолошки и хемијски исправна.

Врши се испорука санитарно – техничке воде у градском водоводу која се по Правилнику не може користити за пиће и припрему хране до завршетка анализе

Вода се не третира посебним средствима која могу негативно утицати на здравље становништва.

Безбедност воде која се испоручује преко цистерни

Вода је исправна за пиће јер се испоручује са Живковића врела.

Цистерне и опрема за испоруку пијаће воде су хиперлорисани .

Вода у цистернама се свакодневно контролише.

Трајање снабдевања по Плану

Условљено је потребним временом за израду анализа воде из градског водовода. Може се предвидети. Трајање дуже од 8 дана и краће од 15 дана.

Постојање околности које отежавају примену мера по Плану

У току примене Плана могу се очеквати временске појаве (ниске температуре и падавине) које могу утицати на динамику испоруке у мањој до умереној мери

Ангажовање екстерних снага

Потребно ангажовање екстерних снага. Нема околности које се посебно утичу на могућност ангажовања екстерних снага.

Обим расположивих снага за спровођење плана

Обим ангажовања екстерних снага је у довољном обиму за примену плана. Због околности у којима ће се План спроводити могуће је умањење снага због кварова на опреми и возилима.

Реакције у окружењу примене Плана

Не очекују се или се очекују у мери која неће утицати на његово спровођење.

Б. ПОТЕБНЕ АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА ЊИХОВОГ СПРОВОЂЕЊА

1. Планирана динамика

Ред. број

Активност

Трајање

( у данима)

Очекивани датум почетка

Очекивани датум завршетка

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ
1.Пуштање воде на постројење ради узимања узорака воде

1

31.01.2019.01.02.2019
2.Обрада узорака – мала анализа за одобравање воде за санитарно-хигијенске потребе

5

01.02.201905.02.2019
3.Обрада узорака – велика анализа пијаће воде

10

01.02.201910.02.2019
4.Припрема цистерни за испоруку воде (прикупљање, хиперхлорисање)

3

07.02.201910.02.2019
5.Испорука воде за пиће

10

11.02.201920.02.2019
6.Додатна испорука за дијализу (по потреби)

3

20.02.201922.02.2019
ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ
7.Провера расположивих цистерни и опреме за испоруку воде

2

04.02.201906.02.2019
8.Припрема локација за цистерне (за грађане, установе, привреду и др.)

2

04.02.201909.02.2019
9.Расписивање јавних набавки (припрема и реализација)

8

05.02.201911.02.2019
 Испорука горива (Дизел, еуро дизел, бензин); Смештај; Исхрана; Одржавање и поправке; Набавка флаширане воде; Набавка додатне опреме и средстава   
10.Прикупљање донација за флаширану воду

8

04.02.201911.02.2019
11.Обавештавање установа и привредних субјеката о предстојећим активностима 06.02.2019док траје испорука пијаће воде
12.Израда плана испоруке пијаће воде – утврђивање обима, локација и динамике испоруке 08.02.201910.02.2019.
13.Утврђивање потребног броја и начина ангажовања људства јавних предузећа и других субјеката  08.02.201913.02.2019.
АКТИВНОСТИ У ТОКУ ИСПОРУКЕ ВОДЕ
14.Испорука пијаће воде ауто-цистернама грађанима и привредиод 11.02. до завршетка активности
15.Испорука пијаће воде стационарним цистернамаод 11.02. до завршетка активности
16.Испорука флаширане водеод 11.02. до завршетка активности
17.Обезбеђивање пијаће воде посебно угроженим категоријама грађанаод 11.02. до завршетка активности
18.Контрола исправности воде за пиће у цистернама и местима за пуњење цистерниод 11.02. до завршетка активности
19.Одржавање и поправке возила, опреме и средставаод 11.02. до завршетка активности
20.Мере безбедности од 11.02. до завршетка активности
21.Посебне мере у случају ниских температура и снежних падавинаод 11.02. до завршетка активности
ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ
22.Информисање грађанаСвакодневно до завршетка активности
23.Информисање надлежних органа о стању и предузетим мерамаСвакодневно до завршетка активности
24.Рад радног тимаСвакодневно до завршетка активности

у 09.00, 15,00 и 18,00 сати

25.Седнице Градског штаба 05.02.2019.

08.02.2019.

15.02.2019

 
26.Седнице Градског већа 05.02.2019

по потреби

 

2. Начин реализације активности

2.1. Узимање узорака и праћење резултата квалитета воде за пиће из градског водовода

Активности ће реализовати ЈКП “Водовод” у сарадњи са Заводом за јавно здравље и другим релевантним установама (Градски завод за јавно здравље)

2.2. Припрема цистерни за испоруку воде (прикупљање, хиперхлорисање и др.)

Покретне цистерне

Активности ће реализовати ЈКП “Водовод” у сарадњи за Заводом за јавно здравље.

У контакту са власницима ауто цистерни проверити да ли је извршено њихово хиперхлорисање, а уколико захтевати да цистерне буду стациониране у ЈКП “Водовод” најкасније 48. сати пре почетка испоруке.

Стационарне цистерне

Обухвата стационарне цистерне у власништву града Ужица и стационарне цистерне које ће обезбедити Црвени крст Ужице.

Активности ће реализовати Црвени крст Ужице у сарадњи са Заводом за јавно здравље

Стационарне цистерне других субјеката

Обухвата стационарне цистерне које се налазе у установама и код привредних субјеката укључујући и стационарне цистерне које обезбеђује МУП СВС.

Активности ће реализовати Црвени крст Ужице и Градски штаб у сарадњи са Заводом за јавно здравље.

Стационарне цистерне које се могу транспортовати

Обухвата монтажу цистерни на возила јавно комуналних предузећа (камиони и трактори), хиперхлорисање и друго.

Активности ће реализовати ЈКП “Водовод” и по потреби Градски штаб.

НАПОМЕНА: Набавку и монтажу недостајућих славина и др. за цистерне извршиће ЈКП “Водовод”.

2.3. Припрема локација за цистерне (за грађане, установе, привреду и др.)

Обухвата уређење простора на коме ће се стационирати ауто-цистерне ради испоруке воде за пиће, простора за паркирање ауто-цистерни у току дана и ноћи, као и обезбеђивање доступности локација (уклањање паркираних возила, чишћење и одржавање простора и др.), као и обележавање локација.

Обухвата и набавку потребних материјала за постављање стационарних цистерни (блокови за фиксирање цистерни и др.).

2.4. Провера расположивих цистерни и опреме за испоруку воде

Обухвата контактирање субјеката чије су цистерне и опрема за испоруку воде најављени, њихово обавештавање о начину и времену доласка, обезбеђеној логистичкој подршци (смештај, исхрана, снабдевање горивом, накнаде и др.)

Активности спроводи:

– За цистерне јавно комуналних предузећа из окружења – ЈКП “Водовод”,

– За цистерне МУП СВС и Војске Србије – Градски штаб преко надлежног Одељења МУП СВС Ужице.

– За цистерне и опрему Црвеног крста – Градски штаб за ванредне ситуације

– За цистерне других субјеката – Градски штаб за ванредне ситуације

2.5. Расписивање јавних набавки (припрема и реализација)

Обухвата: испоруку горива (Дизел, еуро дизел, бензин); смештај ангажованих лица ван града Ужица ; Исхрана ангажованог људства ; Одржавање и поправке; Набавка флаширане воде; Набавка додатне опреме и средстава,

Јавне набавке ће расписати надлежна Градска управа на основу процена о броју ауто-цистерни, броја ангажованих лица и др.

2.6. Прикупљање донација за флаширану воду

Потребно је затражити донације у флашираној води у циљу обезбеђивања довољних количина флаширане воде за снабдевање предшколских и школских установа, здравствених установа (Општа болница, Дом здравља, Центар за мајку и дете), установе за социјални смештај (Дом за старе), установе за смештај деце и омладине (Дом “Петар Радовановић”, Дом за децу и омладину, Студентски дом), као и посебно угрожених категорија.

2.7. Обавештавање установа и привредних субјеката о предстојећим активностима

О почетку испоруке воде из цистерни обавестити установе и привредне субјекте и информисати их о начину и условима коришћења пијаће воде из цистерни. Указати на потребу да непосредно пре почетка испоруке напуне своје цистерне или на други начин обезбеде залихе пијаће воде.

2.8. Израда плана испоруке пијаће воде – утврђивање обима, локација и динамике испоруке ; Утврђивање потребног броја и начина ангажовања људства јавних предузећа и других субјеката

Након прикупљања података о расположивом броју цистерни, процене временских услова у којима ће се вршити испорука воде, процене потребних количина пијаће воде Радни тим ће израдити план испоруке пијаће воде по локацијама, са динамиком испоруке. План треба објавити преко средстава информисања и на други погодан начин уз напомену да до одступања од плана може доћи услед потребе за пуњењем цистерни или због временских услова о чему ће грађани бити свакодневно обавештавани.

Радни тим ће примати накнадне захтеве за испоруку воде и о њима решавати у складу са могућностима.

2.9. Испорука пијаће воде

а) Испорука пијаће воде ауто-цистернама

Вршиће се сваког дана у времену од 09,00 до 17,00 часова са паузом од 13,00 до 14,00 часова.

Испорука ће се вршити на локацијама предвиђеним Планом.

б) Испорука пијаће воде стационарним цистернама

Вршиће се утакањем воде из покретних цистерни.

Са субјектима за који користе стационарне цистерне по Плану утврдиће се потребне количине и динамика испоруке. Субјекти морају бити посебно упозорени на начин поступања и мерама безбедности у вези са коришћењем воде из стационарне цистерне.

Коришћење стационарних цистерни за снабдевања грађана пијаћом водом, с обзиром на временске услове треба свести на најмању могућу меру. Стационарне цистерне се морају у току ноћи уклонити са локације. У зависности од могућности предвидети њихово постављање на приколице.

в) Испорука флаширане воде

Потребне количине флаширане воде усагласити у односу на број корисника. Потребне количине издавати на дневном нивоу уз евиденцију предатих количина. Сугерисати да субјекти који поседују возила за транспорт флаширану воду преузимају у магацину.

Флаширана вода је намењена предшколским установама, здравственим установама и лицима са посебним потребама, а другим корисницима уз предходну сагласност Команданта градског штаба.

д) Испорука пијаће воде на хидранту

Размотрити могућност да привредни и други субјекти преузимају воду са хидранта. О субјектима који су на овај начин преузели воду водити евиденцију.

2.10. Обезбеђивање пијаће воде посебно угроженим категоријама грађана

Савети месних заједница дужни су да организују помоћ у допреми воде са цистерни старим и болесним лицима посебно у случају снежних падавина и ниских температура.

За посебно угрожене категорије лица у складу са могућностима може се одобрити испорука флаширане воде уз услов да тиме није угрожено снабдевање приоритетних категорија.

2.11. Контрола исправности воде за пиће у цистернама и местима за пуњење цистерни

Пре почетка испоруке воде са хидраната извршити контролу исправности воде за пиће на њима.

У току испоруке воде организовати свакодневну контролу исправности воде за пиће у цистернама и местима за точење по плану који ће сачинити Завод за јавно здравље.

Пружити помоћ Републичкој санитарној инспекцији (обезбеђивање горива, асистенција и др.) у вршењу контроле здравствене исправности воде.

2.12. Одржавање и поправке возила, опреме и средстава

Преко ЈКП “Биоктош”, ЈКП “Нискоградња” и ЈКП “Водовод” обезбедити људство и опрему за одржавање и поправку возила.

Одржавање и поправку цистерни, замену славина и др. организоваће ЈКП “Водовод”.

2.13. Мере безбедности

Обухвата: Безбедност локација за точење воде, безбедност стационарних цистерни, безбедност ауто цистерни у току испоруке, безбедност хангара за смештај возила и опреме у току ноћи.

Мере безбедности спроводити уз активно учешће Комуналне полиције.

У спровођењу мера безбедности остварити сарадњу са Полицијском управом.

2.14. Посебне мере у случају ниских температура и снежних падавина

У случају најаве ниских температура и снежних падавина Радни тим ће предложити Градском штабу посебан план снабдевања полазећи од плана који је примењиван 2014.године.

2.15. Информисање грађана

Потребно је обезбедити правовремено информисање грађана о планираним активностима, локацијама и динамици испоруке воде, резултатима анализа воде и др. као и одредити лица која ће саопштавањи информације.

Потребно је обезбедити дежурни телефон за пријаву евентуалних кварова или недостатка воде у стационарним цистернама, као и за информисање грађана о испоруци воде.

2.16. Информисање надлежних органа о стању и предузетим мерама

Градски штаб за ванредне ситуације ће свакодневно информисати МУП СВС Одељење Ужице, а по потреби и друге надлежне органе о спроведеним и планираним активностима.

2.17. Рад радног тима

Задатак Радног тима је припрема и организација спровођења мера при испоруци пијаће воде због спровођења неопходних анализа у циљу верификације исправности воде у градском водоводу, а посебно

– организација снабдевањa пијаћом водом грађана (стационарне и покретне цистерне), снабдевање флашираном водом за пиће, припрема, распоређивање и одржавање цистерни за пијаћу воду,

– обезбеђивање смештаја, исхране и превоза за ангажовано људство ван територије града Ужица, ангажовање запослених у јавним предузећима, установама и другим субјектима за помоћ при обезбеђивању дистрибуције воде за пиће, набавка и одржавање опреме и средстава потребних за спровођење мера и задатака, снабдевање горивом и друге задатке од значаја за успешно снабдевање пијаћом водом.

По потреби и на позив у раду Радног тима дужна су да учествују и лица непосредно одговорна за спровођење одређених задатака., односно која могу помоћи успешној реализацији активности.

Радни тим одређен решењем градоначелника биће у сталном заседању до завршетка активности на испоруци пијаће воде.

О спроведеним активностима дневно ће извештавати Градоначелника односно лице које он одреди.

2.18. Седнице Градског штаба

Градски штаб за ванредне ситуације пратиће предузимање мера.

Чланови Градског штаба за ванредне ситуације морају бити у приправности ради евентуалног предузимања мера.

Градски штаб ће се састајати по потреби, а обавезно пре почетка спровођења активности на испоруци воде.

2.19. Седнице Градског већа

Градско веће ће се састајати по потреби ради доношења одлука у вези са спровођењем Плана.

2.20. Дезангажовање људства и средстава

Градоначелник града Ужица по завршетку активности испоруке пијаће воде донеће одлуку о дезангажовању возила и средстава у складу са законом.

В. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

1. Радни тим је у обавези да прецизира начин извршења појединих активности из плана у складу са предвиђеном динамиком и о томе обавести Градоначелника и Градски штаб за ванредне ситуације.

2. На предлог Радног тима Градоначелник града Ужица ће одредити непосредно одговорна лица за спровођење појединих активности из Плана, односно праћење његовог извршења посебно у делу трошкова.

3. Градоначелник града Ужица је овлашћен да на предлог Радног тима одобри измене и допуне овог Плана у складу са насталим околностима. О одобреним изменама и допунама информисаће се Градски штаб за ванредне ситуације и Градско веће.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

ПРИЛОГ:

ПРЕГЛЕД МОГУЋИХ ЛОКАЦИЈА ЗА ИСПОРУКУ ВОДЕ

НАПОМЕНА:

Наведене су све потенцијалне локације.

Локације које ће бити коришћене за испоруку воде, врста испоруке воде (ауто-цистерна, стационарна цистерна, испорука флаширане воде), као и динамика испоруке биће утврђене планом испоруке воде и зависиће од обима расположивих цистерни, потребних количина, временских услова и др.

ТРАСЕ ПОКРЕТНИХ ЦИСТЕРНИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА ПИЈАЋОМ ВОДОМ

ТРАСЕ ПОКРЕТНИХ ЦИСТЕРНИ

Мин. капац.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ

ОЗНАКА

ТРАСА

1

2

3

4

П1

Трг партизана

8000

Трг партизана

П2

Трг Светог Саве

5000

Трг Светог Саве

П3

Клисура – М.М.Магазиновић – Видовданска

3000

Клисура

3000

Угао М.М.Магазиновић и Видовданске

3000

Видовданска 186

П3(1)

Видовданска

1500

Р. Југ Богданова и Кнеза Михајла

1500

Романијска – изнад Баждарнице

П4

Забучје – Стадион

3000

Забучје – Мандићи
  

3000

Забучје – Игралиште

3000

Забучје – Кука

3000

Забучје – М.Црњанског

3000

Стадион – код БП

П5

Ракијски пијац – Базен – Царина

3000

Ракијски пијац

3000

Градски базен

3000

Царински мост

П6

Ратарска – Бело гробље

1500

Ратарска 69

1500

Р.А.Чарнојевића и Краља Милутина

1500

Ратарска – код Биоктоша

1500

Р.Војвођанске и Николе Тесле

1500

Р. Николе Тесле и Јосифа Панчића

1500

Николе Тесле 80

П7

Турица

3000

Турица (Сињевац)

3000

Студентски дом

3000

Раскрсница С.Главаша и Ђачке

П8

Теразије – Макси

5000

Теразије 68

5000

Теразије (Балкан)

5000

Вука Караџића 52-58

5000

Макси

П9

Ужичке републике – Теразије

3000

Р. Краља Петра и Ужичке републике

3000

Коштица (код Вара)

3000

Радничког батаљона – код Путева

П10

Росуље

1500

Камено корито

1500

Р. Росуље и Краља Петра

П11

Пора

3000

Р.Београдска и В.Бојовића

3000

Пора (Пошта)

3000

Р.Пора и Кондина (код чесме)

3000

Пора (Трафостаница)

П12

Ада – Крчагово

4000

Орловац – код кривине

4000

Ада

4000

Доварје – Ристе Тешића

4000

Хероја Јерковића

4000

Р. Капетановина и Ђ.Даничића

П13

Крчагово – Сењак

5000

Код ОШ “Слободан Секулић”

5000

Лидл

5000

Сењак – зграде 3000

5000

Код Ветеринарске станице

П14

Крчагово – Мендино брдо

3000

Рено сервис

3000

Р.Карађорђева и П.Вујића

3000

Скретање за школу В.Матић

3000

Р.Карађорђева и IV пука

П14 (1)

Мендино брдо – Крчагово

3000

Марачина продавница

3000

Р.IV пука и П.Лековића

3000

Мендино брдо (игралиште)

3000

Р. Мендино брдо и Танаска Рајића

П15

Севојно

3000

Севојно – Код Бенз пумпе

3000

Севојно – Борићи

3000

Севојно – Центар

3000

Севојно – А.Вучковића 38

3000

Севојно – Р. М.Марића и Б.Чолић

П16

Бела Земља

5000

Бела Земља – Попова вода

5000

Бела Земља -Дријетањ

5000

Бела Земља -Пошта

5000

Бела Земља -Сити експрес

5000

Бела Земља -Стовариште

5000

Бела Земља -Прљевићи

5000

Бела Земља -Језеро

5000

Бела Земља -Дом за старе

П17

Лужничка долина

3000

Сарића осоје

3000

Локва

3000

Луново село

3000

Каран

П18

Татинац – Спасовњача

1500

Татинац

1500

Дубоко (за Максимовиће)

1500

Чаковина

1500

Спасовњача

 

ЛОКАЦИЈЕ СТАЦИОНАРНИХ ЦИСТЕРНИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА

Ознака

ПОДРУЧЈЕ

Мин. капацитет

ЛОКАЦИЈА

1

2

3

4

СГ1

Центар

5000

Трг Партизана

СГ2

Центар

5000

Трг Светог Саве

СГ3

Центар

3000

Југ Богданова – Клисура

СГ4

Центар

1500

Стадион

СГ5

Центар

1000

Црвени крст

СГ6

Центар

1000

Забучје – Кука

СГ7

Центар

1000

Код улаза у МУП

СГ8

Царина

1000

Ратарска

СГ9

Царина

3000

Градски базен

СГ10

Царина

1500

Царински мост

СГ11

 Царина

1500

Царина – Перионица

СГ12

Царина

1500

Ракијски пијац

СГ13

Царина

1000

Ратарска 69

СГ14

Турица

1000

Турица – раскрсница

СГ15

Турица

1000

Турица – Студентски дом

СГ16

Турица

1000

Турица – школа

СГ17

Теразије

1000

Коштичка кривина – Вар

СГ18

Теразије

3000

Макси

СГ19

Теразије

1500

Теразије – код Балкана

СГ20

Севојно

3000

Севојно – центар код ПС

СГ21

Севојно

1500

Севојно – Вишеслава Бугариновића

СГ22

Росуље

3000

угао М.М.Магазиновић и Видовданске

СГ23

Росуље

1000

Пора – плато испред Поште

СГ24

Росуље

1000

Пора – трафостаница

СГ25

Липа

1000

Саобраћајна школа

СГ26

Липа

1000

Ристе Тешића

СГ27

Крчагово

2000

Код школе С.Секулић

СГ28

Крчагово

3000

Сењак – зграде

СГ29

Крчагово

1500

Завод за јавно здравље

СГ30

Крчагово

1000

Хероја Јерковића

СГ31

Крчагово

1000

Карађорђева – Рено сервис

СГ32

Крчагово

1000

Р. Карађорђева и П.Вујића

СГ33

Крчагово

1000

Код Вртића на Доварју

СГ34

Бела земља

1000

Бела Земља – пошта

СГ35

Бела земља

1000

Бела Земља – Сити експрес

СГ35

Бела земља

1000

Бела Земља – Маркинг

 

 

 

ЛОКАЦИЈЕ СТАЦИОНАРНИХ ЦИСТЕРНИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ УСТАНОВА

Ознака

КОРИСНИК

Мин. капацитет

ЛОКАЦИЈА

1

2

3

4

СС1

Здравствени центар

10000

Општа болница – дијализа

СС2

Здравствени центар

5000

Општа болница – кухиња

СС3

Здравствени центар

1000

Дом здравља

СС4

Предшколска установа

2000

Вртић Стадион

СС5

Предшколска установа

3000

Вртић Царина

СС6

Предшколска установа

3000

Вртић на Пори

СС7

Предшколска установа

1000

Вртић Крчагово

СС8

Предшколска установа

1000

Вртић Трг

СС9

Предшколска установа

1000

Вртић Зека

СС10

Предшколска установа

1000

Вртић на Доварју

СС11

Предшколска установа

1000

Вртић Медицинска школа

СС12 

 Предшколска установа

1000

Вртић Севојно

СС13

Установе за смештај деце и омладине

1000

Дом Петар Радовановић

СС14

Установе за смештај деце и омладине

3000

Школа Миодраг В. Матић

СС15

Установе за смештај деце и омладине

1000

Дом ученика у Коштици

СС16

Установе за смештај деце и омладине

1000

Студенски дом у Турици

СС17

Установе за смештај старих особа

2000

Дом за старе Забучје

СС18

Јавни објекти

1000

Спортска хала – Велики парк

СС19

Средње школе

1000

Медицинска школа

СС20

Основне школе

1000

ОШ Нада Матић

СС21

Основне школе

1000

ОШ Слободан Секулић

СС22

Основне школе

1000

ОШ Стари град

СС23

Основне школе

1000

ОШ Прва основна школа

СС24

Основне школе

1000

ОШ Каран – Луново село

СС25

Основне школе

1000

ОШ Дрежник

СС26

Основне школе

1000

ОШ Севојно

РАСПОРЕД ЛОКАЦИЈА ЗА ИСПОРУКУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ ИЗ ЦИСТЕРНИ

 
 

Р е п у б л и к а С р б и ј а

ГРАД УЖИЦЕ

Градско веће

III Број: 06-4/19

05.02.2019. године

Ужице, Димитрија Туцовића 52

У циљу предузимања мера ради обезбеђивања снабдевања пијаћом водом становништва, установа и привредних субјеката на територији града Ужица која се водом за пиће снабдева из постројења “Петар Антонијевић” до завршетка анализа потребних за верификацију исправности воде за пиће, Градско веће града Ужица, на заједничкој седници Градског већа града Ужица и Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица, на основу члана 29. ст.1. тач.5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018), члана 103. ст. тач. 6а. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, бр. 25/2017)

донело је

О Д Л У К У

О ПРЕДУЗИМАЊУ ВАНРЕДНИХ АКТИВНОСТИ

РАДИ ИСПОРУКЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ

1. УСВАЈА СЕ План за спровођење ванредних активности на испоруци пијаће воде који је саставни део ове Одлуке.

2. У циљу спровођења Плана град Ужице ће извршити ангажовање возила, опреме и људства Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, Војске Србије, Црвеног крста Србије, Добровољног ватрогасног друштва, јавно-комуналних предузећа других општина, као и других субјеката у складу са законом.

3. Јавно-комунална предузећа, установе и друге службе чији је оснивач град Ужице дужни су да ставе на располагање возила, опрему и људство потребну за спровођење активности предвиђених Планом.

4. Средства за финансирање трошкова спровођења ванредних активности на испоруци пијаће воде обезбедиће ЈКП “Водовод” и град Ужице решењима текуће буџетске резерве са позиције 280. Текућа буџетска резерва уз спровођење јавних набавки у складу са законом.

5. Накнаде за ангажовање возила, опреме и људства из става 2. ове одлуке регулисаће се посебном одлуком Градског већа.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.