ODBORNICI GOVORE

od nedelja
2,9K pregleda

ИВАН ФИЛИПОВИЋ

Треба нам развојни буџет

– Свакако је потребно више средстава да следећи буџет буде развојни, а никако буџет који се троши на плате и социјална давања. Наравно, не мислим да треба те две ствари запоставити, јер је битно да људи живе. Али, мислим да мора бити више пара у буџету него што је то било ове задње две године. Треба пре свега тражити начин како да се обезбеде додатна средства –

image-006Одборник Иван Филипо­вић већ дуже време се налази у Демократској странци. Упитан да као опозиција прокоментарише тре­нутну власт у Ужицу, која је пре не­колико месеци прекомпонована, он тврди како је о успеху садашње власти још рано говорити

– Да ли ће власт бити боља од својих претходника, остаје да се види у наредном периоду. Не треба бити сада ни превише кри­тичан нешто унапред. У овом пе­риоду који је прошао од када је Петковић градоначелник, нисмо видели да се нешто значајније де­сило. Али, видећемо пре свега на ребалансу буџета и формирању новог за 2015. годину да ли ова власт има неку визију како да по­прави стање пре свега у финан­сијама града Ужица. Што се тиче мојих личних очекивања, она ни­су превелика, мислим да се неће десити ништа значајније. Са дру­ге стране, не могу све да ставим на терет градске власти, јер буџет функционише у сарадњи са репу­бличким као систем спојених су­дова. Буџет зависи од тога колико пара ће бити у Републици, а ви­димо да се ни она не сналази на­јбоље – каже Филиповић који се осврће на чињеницу да је ового­дишњи буџет потрошен углавном на плате и враћање кредита.

– Свакако је потребно више средстава да следећи буџет буде развојни, а никако буџет који се троши на плате и социјална дава­ња. Наравно, не мислим да треба те две ствари запоставити, јер је битно да људи живе. Али, мислим да мора бити више пара у буџету него што је то било ове задње две године. Треба пре свега тражити начин како да се обезбеде додат­на средства, на првом месту ка­питални трансфери од републике, а потом и добијање новца преко разних пројеката, као што се то радило са неким пројектима ра­није – истиче Иван Филиповић.

Ових дана су доста актуелне приче о смањењу плата и пензи­ја, као и штрајковима запослених у култури, просвети и здравству. Коментаришући одлуку власти о смањењу, господин Филиповић сматра да је одлука лоша.

– Мислим да је смањење пла­та и пензија погубно, јер ће ово смањење утицати и на приватни сектор. Када дође до смањења, биће мање новца међу грађан­ством, што ће значити и мању по­трошњу. Ако у једној продавници дође до драстичног пада пазара, или пада пазара за 10%, јасно је да ће се то одразити и на запослене у тим продавницама, кафићима и сличним објектима – каже Фили­повић и додаје

– Мислим да је овде велики проблем и то што је 800 хиљада људи је запослено у јавном сек­тору. Проблем је што треба по­спешити тај приватни сектор, от­ворити нова радна места, довести до неког нормалног нивоа те пла­те у приватном сектору. Ми данас имамо смањење пензија које су 30 хиљада, што је јако мало прима­ње, посебно када знамо да мно­го пензионера издржава своју по­родицу и незапослена лица у свом домаћинству. То нису нека сред­ства која су могла бити оптереће­на смањењем. Што се тиче посту­пака Владе, знамо да су огромни губици у јавним предузећима која се субвенционишу, као и да је На­родна банка изгубила доста новца на тржишту. То су много веће су­ме него она која се добија смањ­ењем пензија и плата. Сваки лаик зна да ће у буџету бити више пара ако смањите плате, а повећате по­резе, али питање је ко то може да издржи и ја у потпуности разумем људе који се буне против смање­ња. Ја сам иначе и потписао пе­тицију против тога – наводи Фи­липовић који тврди да би волео да тренутна власт успе.

– Ја бих као грађанин Ужица, не као одборник, волео да ова ло­кална власт успе. Међутим, имају­ћи у виду ко се налази у тој гарни­тури, сумњам да ће се тако нешто десити и надам се да ће у том слу­чају брзо доћи до промене град­ске власти и да ће они који су во­дили град успешно од 2008. до 2012. године доћи на власт како би град водили још успешнији – рекао је господин Филиповић.

На питање који су то тренут­но проблеми у граду које он сма­тра критичним за решавање, Иван Филиповић тврди да је недоста­так посла главни проблем.

– Један од највећих проблема, и то је дугорочни проблем града, је мала запосленост. Наравно, ту су и проблеми са аерозагађеном и водом, и све се то мора ускоро решити – истиче Филиповић који сматра да други пројекти неће мо­ћи да се раде, док се ови пробле­ми не реше.

– Ја нисам оптимиста да ће­мо добити универзитет или ае­родром у наредном периоду. Што се тиче аеродрома, ми има­мо ситуацију да је то покренуто пре пар година, али да су челници републичке власти рекли да до­лази до повреде ваздушног про­стора. Као неко ко је био у управ­ном одбору аеродрома Поникве, могу да кажем да никада нисмо имали такав податак о аеродро­му. С обзиром на то да се ради о цивилним авионима, а не војним, не мора да дође до повреде ваз­душног простора. Мислим да не­ма довољно информација што се тиче тог пројекта, и нисам увеђен да ће то у неком краћем периоду моћи да профункционише – изја­вио је Филиповић.

Поред ових пројеката чија се реализација већ дуже време нај­ављује, имамо и пројекат базена који је успешно реализован, али је дошло до тога да он послује са огромним губицима.

– Наравно да мора да послује са губицима, то је један пројекат ко­ји је добро осмишљен, али долази до великог проблема у броју запо­слених. Ви знате да је 2011. године било у плану да на том базену ра­ди 22 људи, а сада по мојој инфор­мацији ради 42 људи. Ако имате је­дан број људи који истински нема посао, него су ту практично запо­слени да би примили плату, онда је то један велики терет и пројекат да би га град финансирао – каже Фи­липовић који се осврнуо и на про­јекте који су успешно реализовани док је Демократска странка била на власти у Ужицу.

– Ми смо као странка има­ли 40 пројеката који су успешно завршени у том мандату, и посто­је пројекти који су започети. Ме­ђутим, доласком нове власти, ти пројекти су прилично зауставље­ни, на њима се не ради ништа, али ће се Демократска странка бори­ти у наредном периоду да дође на власт и покрене још доста проје­ката који би у овом граду довели до тога да грађани боље живе – за­кључује Филиповић.

Н. Кутлешић

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.