Нема воде!

Нема воде!

У последње време у великој мери погоршана је хидролошка ситуација и дошло је до смањења дотока воде са Сушичког врела. Као последица тога смањена је производња воде на постројењу Петар Антонијевић и проблема у снабдевању потрошача, а нарочито на систему високе зоне. Водовод настоји да што више и правилније расподели воду потрошачима високе зоне, али […]