početak MARKETING JAVNO NADMETANJE

JAVNO NADMETANJE

od nedelja
833 pregleda

 

Na osnovu Zaključka o javnog izvršitelja  Milana Lojaničića Posl. Br. I.Iv. 329/2017 od 18.05.2018. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5 

OGLAŠAVA

DRUGU PRODAJU NEPOKRETNOSTI

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Predmet prodaje:

Zemljište pod zgradom-objektom na kat. parc. 563/5, broj zgrade: 1, potes: Konačina, površina: 3 a 72 m2, vrsta zemljišta – Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½ i
Zgrada poljoprivrede na kat. parc. 563/5, broj zgrade 1, korisne građevinske površine 372 m2, broj etaža : Pr1, pravni status objekta – objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes: Konačina, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, sve upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, ukupno procenjene vrednosti  3.005.146,20 dinara
Zemljište pod zgradom-objektom na kat. parc. 563/5, broj zgrade: 2, potes: Konačina, površina: 4 a 02 m2, vrsta zemljišta – Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½ i
Zgrada poljoprivrede na kat. parc. 563/5, broj zgrade 2, korisne građevinske površine 402 m2, broj etaža : Pr1, pravni status objekta – objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes: Konačina, vrsta prava  svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½ sve upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, ukupno procenjene vrednosti 5.051.471,65 dinara
Livada 4. klase na kat. parc. 563/7, potes: Konačina, površina: 51 m2, katastarski prihod 0.15, vrsta zemljišta – poljoprivredno zemljište, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, procenjene vrednosti 30.516,00 dinara
Livada 4. klase na kat. parc. 563/5, potes: Konačina, površina: 16a 36m2, katastarski prihod 4.69, vrsta zemljišta –Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, procenjene vrednosti  978.900,00  dinara
2. Na drugom  javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđenih vrednosti.
3. Drugo javno nadmetanje će se održati dana 18.06.2018. godine u 12 časova, na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja, Momčila Tepića 14, I sprat, stan 4, 31000 Užice.
4. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka, i o tome obaveste javnog izvršitelja dostavom dokaza o uplati na dan određen za prvo javno nadmetanje.
5. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja broj  205-212443-49 kod  Komercijalne Banke a.d. Beograd, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu broj I.Iv.329/17”.
6. Ponudilac kome se dodeli kupljena nepokretnost (kupac) dužan je u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti da isplati razliku između uplaćenog jemstva i ponuđene najpovoljnije cene.
7. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti bliže opisanih u tački 1. ovog zaključka dozvoliće se da razgledaju predmetne nepokretnosti u prikladno vreme, a na osnovu pismenog predloga koji dostave na adresu sedišta kancelarije javnog izvršitelja, odnosno uz prethodnu najavu na broj telefona 031-525-751.
8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3a na telefon  060-87-47-816.

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.