početak GRADSKAINFO ПРИЈАВИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО

ПРИЈАВИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО

od nedelja
953 pregleda

poljoprivredna-gazdinstva

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА СТРУЧНА СЛУЖБА УЖИЦЕ

Региструјте пољопривредно газдинство

На шта треба обратити пажњу приликом обнове и регистрације пољопривредног газдинства?

Регистрација и обнова пољопривредног газдинства је први и основни корак у коришћењу  подстицаја у пољопривреди. Неопходну документацију чине :

  1. обрасци за попуну који се могу добити у Управи за Трезор,
  2. копија личне карте носиоца ПГ,
  3. копије личних карата чланова ПГ ако се они пријављују у газдинство,
  4. лист непокретности,
  5. отворен наменски рачун у банци на име носиоца ПГ,
  6. извод из центалне базе регистра о обележавању животиња и
  7. остала документација која није неопходна, али се може доставити ако носилац газдинства инсистира (овлашћење за заступање, изјава о привременом носиоцу у случају смрти носиоца газдинства, изјава о именовању носиоца од стране чланова пољопривредног газдинства).

Приликом уписа у регистар ПГ, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство (планира да користи субвенције) или некомерцијално породично пољопривредно газдинство (не планира да користи субвенције).

Регистрација новог пољопривредног газдинства се одвија током целе године, али се за коришћење подстицаја узима стање на дан 31.март текуће године. Термин за обнову регистрације пољопривредног газдинства је од 01.фебруара до 31. марта текуће године.

Уколико дође до промене сетвене структуре или неких других података неопходно је те промене пријавити у складу са Правилником о регистрацији ПГ.

Приликом уношења података о сетвеној структури на Прилогу 3. пријављују се културе које се налазе тренутно на пољопривредном земљишту, односно оне културе које ће своје плодове дати у текућој години. Уколико се усеви и плодови планирају осигурати, неопходно је да се подаци о сетвеној структури која је пријављена, слаже са оним што се на парцелама и налази. Овде треба напоменути да број хектара који се осигурава треба да буде мањи или једнак броју хектара који је пријављен у Управи за трезор. Уколико то није случај, неће се моћи у потпуности остварити право на регресирање осигурања од 40%.

Ана Прокић, дипл.инг. ПССС Ужице

Ана Прокић, дипл.инг. ПССС Ужице

Уколико планирате да користите подстицаје који су намењени за вишегодишње засаде или опрему, имајте на уму да морате бити власник парцеле(или дела парцеле) или да поседујете одговарајући уговор по коме земљиште користите на одређени временски период који се дефинише уговором.

Када је сточни фонд у питању, уколико се одређена врста стоке не пријави у регистру, а касније се изврши набавка стоке, губи се право на подстицаје у сточарству. Из тог разлога неопходно је сточни фонд и пријавити без обзира колико стоке има у датом тренутку на пољопривредном газдинству. Када је стока у питању, битно је да имате пријављену врсту стоке, а не и њен тачан број у моменту обнове или регистрације новог ПГ. Приликом обнове  или регистрације новог ПГ пожељно је на увид доставити копију било ког документа из кога се може утврдити ХИД број када су животиње у питању.

За било какву помоћ при обнови и регистрацији пољопривредног газдинства консултовати Пољопривредну саветодавну стручну службу „Ужице“.

Ана Прокић, дипл.инг.

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.