početak SATIRA Држава преузима управљање Златибором да би спречила бесправну градњу људи који нису у СНС-у