početak DRUŠTVO И Пинковци одлучују о расподели новца медијима из буџета Града Ужица

И Пинковци одлучују о расподели новца медијима из буџета Града Ужица

od nedelja
604 pregleda

На основу члана 24. Закона о јавном информисању (”Службени гласник РС” број 83/14 и 58/15) и чл. 19 – 22. Правилника о суфинансирају пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (”Службени гласник РС” број 16/2016 и 8/2017) а у вези са јавним позивом за учешће на конкурсу града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2017.годину ИИ број 651- 1/17, градоначелник града Ужица, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

И Именује се Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног информисања поднетих на јавни позив за учешће на конкурсу града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2017.годину (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

Новка Илић, предлог УНС-а (заједнички предлог Удружења новинара Србије (УНС), Независног удружења новинара Србије (НУНС), Независног друштва Војводине (НДНВ), Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ) и Локал преса)

Јелка Јовановић, предлог НУНС-а и НДНВ (заједнички предлог Удружења новинара Србије (УНС), Независног удружења новинара Србије (НУНС), Независног друштва Војводине (НДНВ), Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ) и Локал преса)

Владимир Илић, предлог Друштва новинара Војводине (ДНВ)

Александар Стефановић, новинар, Радио С

Мила Мирковић, новинарка, РТВ Пинк

 

 

ИИ Задатак Комисије је да:

Изврши стручну оцену пројеката. Сваки члан конкурсне комисије врши оцењивање независно, за сваки пројекат и по сваком критеријуму;
Донесе образложен предлог Одлуке о додели средстава из буџета града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2017.годину.

ИИИ За секретара Комисије именује се Слађана Митровић, запослена у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

ИВ Ово решења ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб сајту града Ужица. www.градузице.орг.

Образложење

Чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању (”Службени гласник РС” број 83/14 и 58/15) прописано је да оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова.

Чланом 24. став 3. прописано је да чланове стручне комисије именује руководилац органа који је расписао конкурс и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Ставом 4. истог члана прописано је да се већина чланова Комисије именује на предлог новинских и медијских удружења.

Стручна комисија има пет чланова у складу са за учешће на конкурсу града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2017.годину ИИ број 651- 1/17. Од пет чланова, три члана су представници новинских и медијских удружења која су доставила предлоге.

Разматрајући поднете предлоге од стране новинских и медијских удружења и у складу са напред наведеним градоначелник је донео Решење као у диспозитиву.

Решење доставити:

Члановима Комисије
Секретару Комисије
Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ИИ број 651-1/17

Датум: 08.03. 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

__________________

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.