Легитимације за бесплатан превоз

Autobuska stanica Užice

Џабана још 6 месеци
Обавештавају се грађани, корисници Јавног градског и приградског превоза у Ужицу који поседују легитимације за бесплатан превоз да се важност истих продужава до 30.06.2016 године.
Овера – продужетак важности легитимација вршиће се почев од 21.12.2016 године сваког радног дана од 07.30 до 15.00 часова у просторији ЈП „Дирекција за изградњу“ поред главног улаза у аутобуску станицу.

Одељење за послове саобраћаја
Дарко Шимшић, дис.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.