početak GRADSKAINFO LOKALNI BUDŽET

LOKALNI BUDŽET

od nedelja
613 pregleda

mira drndarević

Мира Дрндаревић – Услови и плаћање комуналних такси за летње баште

Дуг на Тргу 11 милиона!

– Цена по м2 за баште на Тргу, за утврђивање комуналне таксе је 42,9 динара дневно –

Којом одлуком се регулише издавање јавног простора у сврху постављања летњих башти, да ли се та одлука мењала последњих година, колико се дугује буџету по овом основу… само су нека од питања на која за Ужичку недељу одговара Мира Дрндаревић, начелница Градске управе за финансије, рачуноводство и привреду.

– Чланом 146. Закона о планирању и изградњи прописано је да постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар, балон хала спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу, објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата и пловећих постројења на водном земљишту, обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе. Чланом 6. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и осталом грађевинском земљишту прописано је да одобрење за постављање привременог објекта на јавној површини издаје орган управе надлежан за послове урбанизма, грађевина и стамбено комуналне послове града Ужица у складу са програмом, а по спроведеном поступку прописаном Одлуком о грађевинском земљишту. Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица утврђују се места-локације и начин постављања мањих монтажних објеката, привременог карактера, киосци, фрижидери за сладолед, фрижидери за безалкохолна пића, летње баште, телефонске говорнице и остале локације и објеката мале привреде од лаког грађевинског материјала на територији града Ужица и то у периоду од 1. априла до 31.октобра. Градско веће је на седници одржаној деветнаестог марта прошле године прихватило предлог начелника управе за измену рока постављања летњих башти и одобрило да период за постављање башти буде од 1. јануара до 31. децембра за текућу годину.

УН: Колики простор у граду се ове године издаје у ове сврхе и за колико објеката?
– Постојећим програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица утврђена је локација за летње баште ознаке којом су дефинисане зоне у оквиру којих ће се постављати столови-летње баште са сунцобранима, на површини у оквиру назначених аналитичко-геодетских тачака према графичком прилогу.

УН: Ко може да конкурише за овај простор?
– Уз захтев за издавање одобрења за постављање привременог објекта – летње баште, подноси се доказ о праву својине или закупа на пословном простору, односно својине или закупа грађевинског земљишта. Услов за додељивање локације за постављање летњих башти је и да локал има санитарни чвор за посетиоце.

УН: Колики је укупно остварен приход прошле године од ове намене?
– Укупан приход по овом уплатном рачуну у прошлој години је око 4 милиона, тачније 3.922.246,85 динара.

УН: Постоје ли зоне и прецизан ценовник када су у питању летње баште и да ли град преговара са власницима објеката око цена?
– Што се тиче ценовника за летње баште обрачун износа, начин и рокови плаћања локалне комуналне таксе по решењу којим се одобрава постављање летње баште утврђује се решењем Градске управе за финансије, рачуноводство и привреду, Одељење за локалну пореску администрацију, а у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама. Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица, утврђена је локација за летње баште ознаке Л 37, којом су дефинисане зоне у оквиру којих ће се постављати столови-летње баште са сунцобранима, на површини у оквиру назначених аналитичко-геодетских тачака према графичком прилогу и то:
– летње баште ознаке 1, површине 41,48 м2,
– летње баште ознаке 2, површине 22,36 м2,
– летње баште ознаке 3, површине 21,84 м2,
– летње баште ознаке 4, површине 125,16 м2,
– летње баште ознаке 5, површине 98,00 м2,
– летње баште ознаке 6, површине 109,80 м2;
– летње баште ознаке 7, површине 160,20 м2;
– летње баште ознаке 8, површине 128,00 м2
– летње баште ознаке 9, површине 73,50 м2.

УН: У току је реконструкција фонтане на градском Тргу. Да ли је она у склопу простора који припада власнику Градске кафане и ако јесте, зашто се реновира о трошку града?
– Фонтана на градском Тргу није у склопу простора који припада власнику Градске кафане, односно наведених летњих башти на Тргу.

УН: Колико кошта цена квадрата закупа на Тргу и колико власници објеката на овом простору дугују граду?
– Цена по м2 за баште на Тргу, за утврђивање комуналне таксе је 42,9 динара дневно. Власници објеката на Тргу дугују око 11 милиона динара, што обухвата све садашње власнике и претходне који су остали са дугом, а више не воде баште.

УН: Колико кошта цена закуп по квадрату у осталим деловима града?
– Цена по квадрату у осталим деловима града је 13 динара.

УН: Да ли је тачно да ће власницима појединих објеката бити ускраћено издавање простора, због нагомиланих дугова из претходних година?
– У циљу превазилажења наведених проблема током претходних година по претходно добијеним информацијама од надлежних управа укључивало се и Градско веће доношењем одговарајућих закључака којима су обавезиване надлежне службе да пре доношења решења изврше проверу, да ли је корисник јавног земљишта измирио све доспеле обавезе за претходну годину, да се приликом промене власника, односно преноса власништва на објекту мора имати у виду да се на новог власника преносе сва права и обавезе, те тако и обавезе плаћања комуналне таксе.

Љ.К.

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.