početak GRADSKAINFO Међу десет најуспешнијих

Међу десет најуспешнијих

od nedelja
938 pregleda

rafajlo-jelisavcic-os-slobodan-sekulic

ШКОЛА ЗА ПРИМЕР: ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“
На недавно одржаном Сајму образовања и наставних средстава, Основна школа „Слободан Секулић“ представила је свој рад на штанду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као једна од десет успешних школа у Србији. Та школа је била позвана од стране Министарства да посетиоцима сајма прикаже своју добру праксу и успехе које постиже.
Директор ОШ „Слободан Секулић“, Рафајло Јелисавчић, каже да је школа на основу одређених параметара изабрана као једна од 10 успешних школа у Србији, у оквиру пројекта „Препознај, промовиши и прошири“.
– Пројекат је почео са реализацијом 2015. године и његови креатори су Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, Института за психологију Филозофског факултета у Беогаду, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Уницеф канцеларије у Србији. Oвим избором сврстани смо у ред модел школа, школа добре праксе. Након реализације једногодишњих пројектних активности, позвани смо од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја да нашу, добру праксу, прикажемо посетиоцима сајма. Наставак овог пројекта носи назив SHARE. Ми смо сада постали модел школа, школа добре праксе и путем студијских посете, кроз систем хоризонталног учења упућујемо друге школе које су мање успешне, а имају жељу да напредују, који су путеви унапређења рада школе – рекао је Јелисавчић.

plaketa

Он напомиње да су се приликом бирања школа, аутори пројекта имали у виду одређене кључне квалитете.
– На првом месту се подразумевала добра клима у школи, односно да се сви учесници образовања осећају добро у установи, а посебно ученици и наставници. Други квалитет, не мање важан, је добро управљање школом, ради остварења заједнички постављене визије школе. Посебан квалитет представља чињеница да ученици имају виша образовна постигнућа, него што се очекује од одређене школе. Наиме, образовна постигнућа су се посматрала као резултат рада школе и њених напора да се постигне што бољи успех, а не неких ваншколских фактора који утичу на успех. Ту се пре свега мисли на образовни и економски статус породица, који омогућава бољу подршку родитеља у процесима учења, као и могућност да ученици имају добру подршку родитеља у учењу, као и могућност да ученицима обезбеде похађање приватних часова. Дакле, постигнућа ученика су пре свега приписивана раду школе, више него другим факторима, тражила се такозвана педагошка додатна вредност – објаснио је директор.
Оно што је Основну школу „Слободан Секулић“ такође квалификовало до буде изабрана међу десет успешнијих је, према речима директора, и највиша могућа оцена коју је школа добила приликом спољне евалуације квалитета рада школе. Такође, у обзир су узети и резултати са завршних испита. Приликом утврђивања разултата са завршних испита, које спроводи ЗВКОВ, утврђено је да је школа из Крчагова имала ту додатну педагошку вредност.

predstavljanje-skole
– Након избора десет школа, штампана је публикација „Препознај, промовиши и прошири“, односно, објављено је десет прича о успешним школама. Не знам да ли је то нека посебност, али у овој публикацији наша школа је прва представљена. Кључни квалитети, како су уочили приређивачи публикације, су то што смо били предводници у многим значајним националним развојним пројектима: школско развојно планирање, креирање модела инклузивног образовања, образовање за одрживи развој, а постали смо и школа вежбаоница за студенте за наставничку професију – каже директор школе.

slika-skola

У публикацији у којој је приказан рад школе се наводи: “Основна школа „Слободан Секулић“ представља добар пример како се све прилике за развој користе озбиљно и паметно, било да је реч о различитим националним иницијативама или о повратним информацијама које школа о свом раду добија од ученика и њихових родитеља“. Наводи се и то да је посебан квалитет ове школе стицање функционалних и међусобно повезаних и применљивих знања.
– Инсистира се на учењу са разумевањем, а не на „бубању“. Наставни садржаји усмерени су на достизање исхода и стандарда од првог до осмог разреда. Такође, школа је унапредила школски програм. Он је објављен на сајту школе, тако да сваки ученик и родитељ може видети шта је потребно да ученик зна на крају сваког разреда из наставних предмета. Овим школа делимично превазилази несавршеност наставног плана и програма. Подсетио бих да је ОШ „Слободан Секулић“ уједно пионир и промотер инклузивног образовања у Републици Србији. Она је знатно пре законских решења увела инклузивно образовање, као вид поидршке ученицима, кроз, тада назване, „посебне програме“ – рекао је Јелисавчић.
Како би подстакли што већу мотивацију ученика за рад у току наставе омогућили смо им активнију, прогресивнију улогу.

slobodan-sekulinastavnici-predstavljaju-skolu

– Посебно развијамо модел вршњачке едукације, који је подједнако успешан у природним и друштвеним наукама. Вредновању и планирању, као полугама развоја, придаје се посебна пажња. Брижљиво се анализирају сви резултати вредновања, испитивања и анализа, како оних који се спроводе унутар школе, тако и спољних. Све што се уочи као недостатак, покушава се отклонити или барем ублажити. Стога се у овој школи стручно усавршавање не сматра само као законска обавеза, већ као део целоживотног учења – рекао је директор ОШ „Слободан Секулић“.
Он је додао да аплицирају код многих донатора, како би остварила циљеве из својих стратешких докумената развоја.
– У досадашњем раду имали смо несебичну подршку локалне управе. Подигли смо сопствени воћњак на школском имању у Љубањама, а чији се плодови користи у ђачкој кухињи као допуна исхрани. Предузете мере и активности на подизању енергетске ефикасности дале су импозантне резултате у смањењу расхода, као и боље услове за рад. С поносом истичем да смо добар пример праксе када је реч о примени мера енергетске ефикасности у локалној заједници. Све учионице су опремљене савременом ИКТ опремом. Интернет веза је доступна у сваком кабинету-учионици. Поред основног образовања и васпитања, школа реализује припремни предшколски програм, а за потребе породица наших ђака првог и другог разреда, организује и продужени боравак. На крају, овај резултат је плод дугогодишњег заједничког рада свих запослених, спремних да се мењају, да мењају своје компетенције и ја им и овом приликом исказујем захвалност. Признање свакако прија, али и обавезује – закључио је Јелисавчић.
И то није све. Директор ове школе, како кажу његови запослени, има „милион идеја и амбиција“. Захваљујући креативним и одговорним наставницима и стручним сарадницима, за ову школу ће се још чути како опет предњачи у неком сегменту свог рада.

З. Г.

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.