početak GRADSKAINFO ASFALTIRANO PREOSTALIH 770 METARA PUTA PO KRNDI