početak GRADSKAINFO FADN U SRBIJI

FADN U SRBIJI

od nedelja
779 pregleda

Farm11

Систем рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији FADN

FADN у Србији

 • Систем рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима (FADN) је инструмент за праћење и оцену прихода на пољопривредним газдинствима у Европској унији, као помоћ планирању и мерењу ефеката Заједничке пољопривредне политике (ЗПП). Заснован је на репрезентативности и микроекономским подацима (рачуноводство) које се прикупљају сваке године. FADN концепт је промовисан 1965. године у Европској унији и успостављен у свим земљама чланицама.
 • У октобру 2011. године Република Србија је започела са имплементацијом пројекта „Успостављање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији – FADN“, финансиран од стране Европске уније
 • Министарство пољопривреде и заштите животне средине заједно са експертима FADN Пројекта и укљученим институцијама спроводи успостављање FADN у Србији у складу са стандардима ЕУ и српским законодавством.
 • Прикупљањем података са пољопривредних газдинстава, FADN систем омогућава, поред резултата производње на националном нивоу, повратну информацију газдинствима која су део система. Стога је могуће побољшање управљања газдинством давањем савета на бази резултата пословања
 • FADN се углавном базира на књиговодственим подацима, бави се техничким и економским подацима

Организациона структура

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН)

Пољопривредне саветодавне и стручне службе на подручју уже Србије

Покрајински секретаријат за пољопривреду АП Војводине

Пољопривредне стручне службе на територији Војводине

Мрежа прикупљања података

33 ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

100 САВЕТОДАВАЦА

498 ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (2013)

Очекивани коначни узорак: око 2 000 пољопривредних газдинстава

Због чега се укључити у FADN?

 • Учешће је добровољно
 • Подаци су безбедни под шифром (изјава о поверљивости података је обавезна)
 • Газдинства која учествују добијају повратну информацију и савете у вези са њиховим резултатима пословања (могућност за поређење са групним резултатима упоредивих газдинстава)
 • Обука пољопривредника како да прате сопствено пословање

Користи за пољопривреднике

 • Обука пољопривредника како да прате сопствено пословање и науче како да тумаче и користе добијене економске резултате
 • Бољи преглед и праћење пословања на нивоу целокупног газдинства
 • Боље планирање: ДОБРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ДОБРЕ ОДЛУКЕ
 • Редовно вођење евиденције уз фокусирање на приход, трошкове и профит
 • Израда планова: производње, прихода, трошкова, инвестиција
 • Олакшано конкурисање за средства из јавних фондова (државна, ИПАРД и сл.)
 • Поређење резултата са другим произвођачима који се баве истим типом производње

Шта нам је потребно од Вас?

 • Редовно бележење података и добра сарадња са пољопривредним саветодавцима
 • Општи подаци о газдинству, врсти производње, коришћено пољопривредно земљиште, радна снага…
 • Подаци у вези са активностима (месечна евиденција):

куповина, продаја, коришћено на газдинству, број животиња…

 • Подаци о стању на пољопривредном газдинству (на дан 31.12.)

средства, залихе, кредити, субвенице …

Шта можете очекивати

 • Повратну информацију о претходној години
 • Савете од стране саветодаваца, прилагођени конкретном (Вашем) газдинству
 • Унапређене и побољшане савете коришћењем метода поређења у групи
 • Подршку – забележени подаци из FADN могу бити коришћени за банке /фондове приликом тражења додатних средстава

(За све конкретне информације сви заитересовани се могу јавити Пољопривредној саветодавној стручној служби Ужице на телефоне 031/513-754 )

ПССС Ужице (Милена Ћирић, Зорица Лазић)

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.