početak GRADSKAHRONIKACRNA HRONIKA Organizam mlad, a prihodi niski…