početak NAJNOVIJE Победа „Бетон лиге“

Победа „Бетон лиге“

od nedelja
1,3K pregleda

У расподели „спортског динара“

још једном демонстрирана бахатост градске власти

Некад било, сад се спомиње. Све фудбалски стручњак до фудбалског стручњака..

Нова потврду да је спао на „ниске гране“ ужички спорт добио је у расподели буџетског динара спортским организацијама за 2020. годину. Без Програма развоја спорта који би дефинисао приоритете у финансирању, неуважавањем клубова и спортиста категорисаних од стране ОКС, потцењујући индивидуалне резултате спортиста млађег узраста (стрељаштво, атлетика, карате, спортско пењање, билијар…) и спортиста са инвалидитетом, Град Ужице је у расподели скоро 33 милиона динара одбацио кључне критеријуме који су до скоро били „свето писмо“.
Највеће износе, по шест милиона динара, односно по 20% од укупног износа, што прописује Закон о спорту, добили су Кошаркашки клуб Слобода и Градски фудбалски клуб Слобода. Изједначени су кошаркашки клуб, учесник највишег такмичарског ранга у држави, победник Купа Србије, будући Суперлигаш и (вероватно) АБА 2 лигаш, са прошлог лета основаним фудбалским клубом, који се такмичи у Западно-моравској зони, у четвртом рангу такмичења. Тако су на исти тас стављени противници КК Слободе (Партизан, Црвена звезда, ФМП, Борац…) са ривалима ФГК Слобода из тзв. „бетон лиге“, из Трбушана, Бродарева, Пријевора, Љуњевице…

ОДБОЈКАШИЦЕ У МИНУСУ
До занимљивих података долази се када се упореде износи „спортског динара“ за кориснике са највећим износима, за прошлу и ову годину.
Кошаркашки клуб Слобода је остао на шест милиона динара, на истом је и Стрељачки клуб „Алекса Дејовић“ (милион динара).
Атлетски клуб Младост добио је 2.770.000 динара, 670.000 више него 2019. године. АСАК Спорт ауто Веснић добиће два милиона (повећање од 200.000 динара), а Одбојкашки клуб Ужице 1,2 милиона (200.000 више). У минусу је Одбојкашки клуб Јединство (2,6 милиона) за 200.000 динара мање него 2019. године.
Прошле године Фудбалски клуб Слобода добио је четири милиона. Ове године нема га у расподели, јер су га челници Града Ужица осудили на нестајање, иако се клуб и даље води као активан, према Агенцији за привредне регистре и регистру Општинског фудбалског савеза Ужице. Највећи добитник за 2020. годину је Градски фудбалски клуб Слобода, по први пут у расподели и одмах рекордних шест милиона!

Зоран Жеравчић

Колико је ГФК Слобода прирасла уз срце градским властима, показује податак да су ФК Јединство Путеви и ФК Севојно, клубови који су такође чланови Западно-моравске зоне, добили много мање износе. „Путари“ могу да рачунају на 1,6 милиона, док су Севојничани из касе њихове градске општине приходовали 500.000 динара. Ова два клуба скоро три пута мање од ГФК Слобода. Толико су, вероватно, мање вредни од клуба који предводе помоћник градоначелника Немања Нешић и пензионер Милован Ђорић.

Посебно питање је да ли је ГФК Слобода имао право на „спортски динар“ из буџета Града Ужица. ГФК Слобода на фудбалској мапи постоји од јуна 2019. године, а да би спортска организација постала члан Спортског савеза, а тиме и стекла право на „спортски динар“, мора да постоји три године. У случају ГФК Слобода тај услов није испуњен. Раније постављаним питањима (на које нико није дао одговоре) када је одржана Скупштина на којој је основан ГФК Слобода, ко је на Скупштини предлагао, а ко одлучивао дизањем руке, сада треба додати нова – на основу чега је Спортски савез у чланство примио овај клуб и по ком критеријуму је „одрезао“ шест милиона динара за 2020. годину?

Сам свој мајстор: Немања Нешић је и заступник клуба и градски функционер. У позицији је да истовремено одлучује о расподели буџетског новца и да користи тај новац, што је, вероватно, јединствен случај у Србији. Занимљиво, у АПР-у се наводи да је 2015. регистрован Омладински Фудбалски клуб “Јединство 1961” и да га је регистровао Александар Тадић, а да је 10.6.2019. Немања Нешић поднео захтев за промену назива у Градски фудбалски клуб Слобода.

Треба указати на још једну (прикривену) опасност да ГФК Слобода буде издашније помогнута из буџета. Клубовима је подељено око 33 милиона динара, док је нераспоређено остало чак 16,2 милиона динара. Овај износ планиран је „за реализацију посебних програма у области спорта“. Прошле године на овој позицији било је нешто мање од девет милиона динара, а реализација је била могућа „по јавном позиву у току 2019. године“. Тај део одредбе за ову годину је избрисан. Практично, само градски оци знају како ће ова средства бити распоређена, али судећи по претходној години, „посебни програми“ углавном су везани за лоптање на Градском стадиону.

З. Жеравчић

 

Регистратор Регистрa удружења, друштава и савеза у области спорта који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 65. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави Омладински Фудбалски клуб “Јединство 1961”, за регистрацију промене података у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта , коју је поднео/ла:

Име и презиме: Немања Нешић

доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, промена података о:

Назив: Омладински Фудбалски клуб “Јединство 1961”

матични број: 28817584

и то следећих промена:

  • Пун назив:

Брише се из Регистра:

Омладински Фудбалски клуб “Јединство 1961”

Уписује се у Регистар:

Градски Фудбалски клуб “Слобода”

  • Пословно седиште:

Брише се из Регистра:

Седиште: Бањичка бб, Ужице, Србија

Уписује се у Регистар:

Седиште: Омладинска бб, Ужице, Србија

  • Скраћени назив:

Брише се из Регистра:

ОФК “ЈЕДИНСТВО 1961”

Уписује се у Регистар:

ГФК “Слобода”

  • Датум последње измене и допуне Статута:

Уписује се у Регистар:

05.06.2019

  • Заступници:

Брише се из Регистра:

Име и презиме: Александар Тадић

ЈМБГ: 0604979790018

Адреса: Радничког батаљона 53, Ужице, Србија

Уписује се у Регистар:

Име и презиме: Немања Нешић

ЈМБГ: 2705978790012

Адреса: југ Богданова 1, Ужице, Србија

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац регистрационе пријаве број БС 2554/2019, поднео је дана 07.06.2019. године, регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:

Омладински Фудбалски клуб “Јединство 1961”

у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БС 2554/2019.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију промене података у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, у износу од 7.000,00 динара, одређена је у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник РС“ број 119/2013, 138/2014 и 45/2015).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења подносилац пријаве може

изјавити жалбу министру надлежном за послове

омладине и спорта, у року од 30 (тридесет) дана

од дана објављивања решења на интернет страни

Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје

преко Агенције за привредне регистре.

 
 

РЕГИСТРАТОР

__________________

Нивес Чулић

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.