početak GRADSKA Скандал око избора комисије за оцену пројеката!

Скандал око избора комисије за оцену пројеката!

od nedelja
546 pregleda

Градоначелник Тихомир Петковић донео скандалозну одлуку!
Сваке године избор чланова комисије за оцену пројеката у области јавног информисања у Ужицу изазива велико подозрење и сумњу, али је ове године локална власт превазишла сваку меру. У овогодишњој комисији нема новинара из УНС-а и НУНС-а, већ су чланови комисије изабрани из некаквог удружења спортских новинара, некаквог удружења радио станица, а посебно невероватно звучи  и избор члана из некакве БКТВ Њуз! И ти и такви ће расподељивати новац ужичких пореских обвезника! Напомињемо да чланове комисије бира, по сопственом нахођењу, градоначелник, па очигледна намера да се избегну најважнија новинарска удружења, јасно говори какви ће бити резултати конкурса. Брука и срамота! Надамo се да ће новинарска удружења реаговати на овакву одлуку градоначелника Тихомира Петковића и тражити поништење.

Добили смо изјаву Петра Јеремића, председникa Извршног одбора УНС-а: Именовање комисије није у супротности са Законом о јавном информисању и медијима, јер је већина чланова комисије именована на предлог новинарских и медијских удружења, у складу са Законом. Међутим, по мом мишљењу, спорно је на који су начин именовани баш представници тих удружења, јер је досадашња пракса показала да су представници Удружења спортских новинара и представници РАБ-а углавном доносили врло дискутабилне, па чак и незаконите одлуке. Такође, било би веома интересантно да градска власт у Ужицу објасни на који начин је изабран баш новинар BKTV Nеws-а, куће која на свом порталу свакодневно крши Кодекс новинара Србије? Да ли на тај начин власт шаље поруку да им није стало до поштовања етичких стандарда професије? Ваљало би да градска власт објави и биографије изабраних чланова, да видимо њихове референце.
Удружење новинара Србије се залаже да у комисије буду бирани представници репрезентативних новинарских и медијских удружења, који поседују искуство у писању и спровођењу медијских пројекта од јавног интереса, који познају медијску сцену у Србији и капацитете медија који конкуришу, и који су привржени поштовању етичких стандарда и Кодекса новинара. Састав комисије у Ужицу ми не улива поверење, на основу досадашњег искуства, сумњам да ће ти стандарди у одлучивању бити узети у обзир.

ево текста поменуте одлуке

 

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројекта у области јавног информисања за 2018. годину
На основу члана 24. Закона о јавном информисању (“Службени гласник РС“ број 83/14 и 58/15) и чл. 19 – 22. Правилника о суфинансирају пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017) а у вези са јавним позивом за учешће на конкурсу града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018.годину II број 651- 1/18, градоначелник града Ужица, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

I Именује се Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног информисања поднетих на јавни позив за учешће на конкурсу града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018.годину (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

Горан Рековић, предлог Удружења спортских новинара Србије,
Игор Костић, предлог Удружења радио станица “РАБ СРБИЈА“,
Иван Џодић, новинар медијске куће BКTV News.

II Задатак Комисије је да:

Изврши стручну оцену пројеката при чему сваки члан конкурсне комисије врши оцењивање независно, за сваки пројекат и по сваком критеријуму. Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме се наводе разлози за прихватање односно неприхватање пројекта.
Донесе образложен предлог Одлуке о додели средстава из буџета града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018.годину.
Записник са састанака Комисије као и предлог о расподели средстава се објављују на званичном сајту града Ужица.

III За секретара Комисије именује се Слађана Митровић, запослена у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

IV Сваки члан Комисије након увида у конкурсну документацију даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

У случају да постоји сукоб интереса, уместо члана који је у сукобу интереса, а који је именован на предлог новинског односно медијског удружења, градоначелник именује другог члана Комисије са списка кандидата за које су достављене благовремене пријаве. Ако таквих кандидата нема, градоначелник именује члана из реда новинских и медијских радника.

У случају сумње на постојање сукоба интереса, свако заинтересовано лице може поднети приговор Локалном антикорупцијском форуму (ЛАФ) града Ужица.

Ако ЛАФ утврди да је приговор основан, предложиће градоначелнику да раскине Уговор са учесником конкурса за кога се утврди да је био у сукобу интереса са чланом Комисије.

V Ово решења ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб сајту града Ужица: www.uzice.rs.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II број 651-1/18
Датум: 14.03.2018.године
Ужице

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић с.р.

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.