početak GRADSKAINFO Скупштина СО Чајетина

Скупштина СО Чајетина

od nedelja
714 pregleda

Република Србија

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 06- 08/2017-01

Датум: 13. фебруар 2017. године

Ч а ј е т и н а

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ ДОСТАВЉА МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДМЕТ: Позив за 10. седницу

Скупштине општине Чајетина

На основу члана 42. Статута општине Чајетина (” Службени лист општине Чајетина”, бр. 7/2008 ), и чланова 52. и 54. Пословника Скупштине општине Чајетина (” Службени лист општине Чајетина ”, бр. 8/2008), САЗИВАМ за 20. фебруар 2017.године (понедељак).

ДЕСЕТУ СЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Чајетина са почетком у 10,00 часова.

Д Н E В Н И Р E Д

 1. Разматрање и усвајање записника са 9. седнице Скупштине општине;

 2. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа Вуковић Тихомиру из Малог Зворника ;

 3. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа предузећу ”ЛОВАЦ ЦО” доо из Београда ;

 4. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа ”МД ИНЖЕЊЕРИНГ СУ” ДОО из Суботице ;
 5. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа заједничким понуђачима Врета Јелени, Милошевић Весни и Бајић Ђорђу сви из Београда;
 6. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, ”БН ИНЖЕЊЕРИНГ ТИМ-” у из Ужица;

 7. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, ” ТРИЈУМФ ПЛУС” ДОО из Чајетине;

 8. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, Друштву са ограниченом одговорношћу ”ПРИМАТ” из Ужица;

 9. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, Александру Рњаковићу предузетнику ”МИКРОН ПЛУС” ;

 10. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, ПР Данијели Науновић грађевинској радњи Крагујевац;

 11. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, предузећу ” BALKAN G.S.CHANSE’’ из Београда;

 12. Предлог одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта;

 13. Предлог решења о измени решења о отуђењу грађевинског земљишта Владиславу Марићу из Мушвета;

 14. Предлог одлуке о укидању својства некатегорисаног пута на Златибору;

 15. Предлог одлуке о доношењу Плана измена и допуна Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор;

 16. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених у систему општине Чајетина;

 17. Предлог решења о измени решења о именовању чланова школских одбора у основним и средњој школи;

 18. Предлог решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора установе ”Спортски центар Чајетина” из Чајетине;

 19. Предлог одлуке о ослобађању од плаћања накнаде за отуђено грађевинско земљиште у Чајетини;

 20. Предлог решења о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа ”Златибор” из Чајетине;

 21. Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа Водовод Златибор из Чајетине;

 22. Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа GOLD GONDOLA ZLATIBOR ” из Чајетине;

 23. Предлог одлуке о допуни одлуке о уређивању грађевинског земљишта средствима инвеститора-Зорана Богдановића из Бијељине и др;

 24. Предлог одлуке о уређивању грађевинског земљишта средствима инвеститора-”ТЕИКОМ” ДОО Београд;

 25. Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о уређивању насеља;

 26. Одборничка питања;

 27. Р а з н о.

Молимо вас да седници обавезно присуствујете а у случају спречености да обавестите секретара на телефон: 3831-003 или 3831-250.

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине ,

Милоје Рајовић

 

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.