početak NAJNOVIJE ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ИЗБОРНИХ ТИМОВА