Ђетиња прошле седмице није била за купање

- Класификација реке је утврђена након узорковања обављеног 15.07.2016. године -

Još uvek je bezbedno za šetanje

САОПШТЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Рекa Ђетиња на профилу градскe плажe припада водотоку четврте класе тј. водотоку слабог еколошког статуса и не препоручује се за купање и рекреацију на води.
Класификација реке је утврђена након узорковања обављеног 15.07.2016. године. Површинска вода реке Ђетиње контролише се седмично на једном
мерном месту – профил: градска плажа – код «плавог моста». Речна вода је текућа и променљивог је квалитета.
21.07.2016.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.