početak GRADSKA Група грађана УЖИЦЕ ЗА ПРОМЕНЕ поднела тужбу Управном суду!

Група грађана УЖИЦЕ ЗА ПРОМЕНЕ поднела тужбу Управном суду!

od nedelja
516 pregleda

UZICE ZA PROMENE 1 trolist_curves prva strana za sajt

Пошто је Изборна комисија Града Ужица одбацила предлоге Групе грађана Ужице за промене, они су данас, 29. априла у 14 часова поднели приговор Изборној комисији и жалбу Управном суду. Ево текста:

Изборној комисији Града Ужица

Предмет: Приговор на закључак бр. 013-7/2016-105 од 28. априла 2016. године

Закључком Изборне комисије Града Ужица одбачен је приговор изборне листе „Ужице за промене“, поднет 27.4.2016. године у 15,00 часова, као неблаговремен. Нама је достављен закључак на коме нема печата Изборне комисије и потписа председника Изборне комисије, те такав закључак не представља формално-правно важећи документ, али и на такав, „акт“ пишемо овај приговор.
Пре свега, није јасно зашто је донет закључак, а не решење по приговору, сходно одредби члана 53. Закона о локалним изборима, како би на исто решење могли изјавити жалбу Управном суду, сходно одредби члана 54. наведеног Закона.
У закључку се само констатује да је приговор неблаговремен, односно да је поднет „после законом прописаног рока“, без навођења одредбе закона, те је, и као такав, правно мањкав.
Разумемо да је Изборна комисија политичка структура, као последица деловања политичке олигархије, која се изражава кроз доношење једног оваквог катастрофалног закона о локалној самоуправи.
Ако Изборна комисија доноси закључак уместо решења, то значи да примењује одредбе Закона о општем управном поступку, иако Закон о локалним изборима на то директно не упућује, али је ово врло важно са аспекта наше групе грађана, који смо поднели приговор, са другог правног аспекта. Пре свега, поштована Уставом загарантованог права да сваки грађанин може да бира и да буде биран, те кандидован за одборнике или посланике, а то подразумева и да има право да учествује у кандидовању, спровођењу, утврђивању и контроли изборног процеса, од почетка до краја, односно до објављивања резултата избора.
Међутим, групи грађана Ужице за промене, која подноси овај приговор, Закон о локалним изборима ускраћује то уставно право, јер немамо право на чланове бирачких одбора, на посматрача на бирачким местима, као ни право на члана Изборне комисије, те контролу најважнијег сегмента изборног процеса, а то је пребројавање гласачких листића и састављање Записника о резултатима избора на бирачким местима. Са предњих разлога, нисмо били у могућности да контролишемо убацивање контролних листића у бирачке кутије и печаћењу истих. Стога основано сумњамо да су у бирачке кутије убацивани унапред заокружени листићи одређених политичких странака. На то указује чињеница да смо на неколико прегледаних узорака утврдили да је било таквих случајева, односно да је члан бирачког одбора убацио контролни листић у кутију, без присуства јавности, односно првог гласача на бирачком месту, како је то Законом превиђеном.
Једини начин да група грађана утврди незаконитости и неправилности у изборном процесу је да прикупи обавештења о томе посредно, а да на основу њих тражимо од Изборне комисије документацију са појединих бирачких места. Због тога смо подносили Изборној комисији захтеве за увид у изборну документацију. Међутим, рокови за подношење приговора не могу тећи од момента предаје захтева за увид, него од момента када нам је комисија омогућила увид у изборни материјал. Према потврди Изборне комисије од 25.4.2016. године од 16 и 10 часова, тражени изборни материјал нам је предат на увид сутрадан у 11 часова. Изборна комисија нам је омогућила увид са почетком у 11 часова 25.4.2016 године, који је трајао до 16 часова. Документацију испред Комисије омогућила нам је заменик секретара Бранка Вујовић, а био је присутан и члан Изборне комисије Градимир Живић.
Према потврди пријема захтева Изборне комисије од 26.04.2016. године од 14 и 45 часова истог дана, а изборни материјал смо примили на увид у 20 часова истог дана, а увид завршили у 22 сата. Увиду су били присутни члан ИК Градимир Живић и Јасминка Марковић.
У првом случају, рок за приговор истиче од момента завршеног увида у изборни материјал, а то је у 16 часова, дана 27.04.2016. године, а у другом случају рок, за приговор истиче у 22 часа дана 27.04.2016. године.
Према општим правилима Закона о општем управном поступку, странки којој није дата могућност да учествује у поступку, оставља се допунски рок за изјашњавање и приговре. Изборна комисија то није учинила, те је на тај начин учинила битну повреду изборног поступка, неправилно и погрешно рачунајући рокове за пригвор у конкретном случају.
Према одредби члана 32. Закона о локалним изборима, представници подносилаца изборних листа и кандидати за одборнике имају право увида у изборни материјал у року од 5 дана од дана одржавања избора.
Са предњих разлога, приговор овлашћеног лица Групе грађана „Ужице за промене“ је благовремено поднет. Закључак Изборне комисије је незаконит, јер није предвиђен законом.
Уосталом, зашто би напред наведени члан 32. Закона омогућавао увид у року од 5 дана од дана одржавања избора, уколико подносиоци изборних листа не могу подносити приговор Изборној комисији.
Ако странке на републичком нивоу могу да пребројавају листиће 4-5 дана након завршених избор, зашто би у томе била онемогућена група грађана на локалном нивоу?
Напомињемо да је Републичка изборна комисија поништила изборе за посланике у Ужицу на бирачком месту број 86. (ОШ „Слободан Секулић), на које смо ми указали у поднетом приговору, са истих разлога. Поставља се питање зашто то, по службеној дужности, није учинила и Изборна комисија Града Ужица. Тиме Изборна комисија флагрантно крши закон о локалним изборима.
Изборна комисија је морала по закону да поништи изборе на бирачком месту број 86. и на локалном нивоу.
Имајући у виду, да је, уместо закључка, Изборна комисија морала и требала донети решење, те овај приговор имате сматрати и жалбом на решење Изборне комисије под истим бројем, на који покрећемо управни спор пред Управним судом и тражимо да се овај приговор достави Управном суду.
Предлажемо Изборној комисији да усвоји овај приговор, свој закључак стави ван снаге, поништи изборе на свим наведеним изборним местима у нашем приговору од 27.04.2016. године.
Управном суду да усвоји ову жалбу и мериторно одлучи овај изборни спор, тако што ће усвојити све наше наводе из приговора од 27.04.2016 године и поништити изборе на свим изиборним местима на које смо указали у приговору и тражили њихово поништење и расписивање нових избора.

Овлашћено лице групе грађана Ужице за промене
Тони Станковић

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.