JAVNA RASPRAVA

Postrojenje u Gorjanima za preradu otpadnih voda 2
Svečana sala je bila puna

На основу члана 164. и 165. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 16/13 – пречишћен текст), организује се

 
ЈАВНА РАСПРАВА
О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
Јавна расправа ће се одржати у суботу, 20. децембра  2014. године, у Великој
сали града Ужица, са почетком у 11,00 часова.
Позивају се сви заинтересовани, одборници и одборнице, директни и индиректни корисници буџета, представници месних заједница, организација и удружења, средства јавног информисања и грађани, да узму учешће у расправи.
Своје примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на адресу:
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                      Радиша Марјановић

Tekstove predloga odluka I programa mozete preuzeti na sajtu grada Uzica.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.