početak NAJNOVIJE Телеком не зарезује закон!

Телеком не зарезује закон!

od nedelja
568 pregleda

zgrada-telekoma-nb-02

Сваких пар година тражимо, по Закону о доступности информацијама, од локалне управе и локалних јавних предузећа податке о висини плата, дневницама и слично, па су нам читаоци увек приговарали зашто не тражимо одговор и од републичких јавних предузећа које послују на територији Ужица. И, овога пута, реших да пошаљем исти мејл Телекому, Електродистрибуцији, Пошти, Агенцији АОФИ, РРА Златибор, као и Апотекама Ужице. За сада нисмо добили одговоре, али још није истекао законски рок од 15 дана, али смо од Телекома одмах добили негативан одговор, који смо проследили Поверенику за информације. Данас смо добили одговор од повереника, па зато ово и објављујемо.

Ево мејла који смо послали Телекому:

direktoru JP Telekom Srbije

Poštovani gospodine,
po Zakonu o dostupnosti informacijama molim Vas da mi dostavite sledeće podatke u pisanoj i elektronskoj formi:
1. broj zaposlenih od 1.1.2015 godine do 1.11.2016 godine, razvsrstano prema obliku zapošljavanja (za stalno, određeno, preko zadruge, povremeni i privremeni poslovi i slično) u poslovnici Užice
2. neto plate za sve zaposlene pojedinačno po radnom mestu od 1.1.2015. godine do 1.11.2016. godine u poslovnici Užice
4. sve isplate (mesečne nadoknade, dnevnice, hotelske i ugostiteljske usluge i slično) članovima upravnog i nadzornog odbora imenom i prezimenom u periodu od 1.1.2015. godine do 1.11.2016. godine u poslovnici Užice
3. isplaćene dnevnice, račune za ugostiteljske i hotelske usluge u periodu od 1.1.2015. godine do 1.11.2016. godine Apotekarske ustanove u poslovnici Užice
Unapred hvala.
S poštovanjem,
Toni Stanković
glavni i odgovorni urednik Užičke nedelje

И, одмах сутрадан, стиже одговор Телекома, наравно, непотписан:

„Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja se primenjuje na državne organe i pravne subjekte koje je osnovao državni organ ili se finansiraju iz državnog budžeta. Propisani uslovi za primenu navedenog zakona nisu primenjivi na kompaniju Telekom Srbija, jer osnivač Telekoma Srbija nije državni organ. PTT Srbija je preneo akcije u svojinu Republike Srbije koja je stekla prava osnivača tako da je i u smislu većinskog akcionara Republika Srbija osnivač Telekoma Srbija, a ne Vlada kao državni organ.

Telekom Srbija finansira svoje poslovanje samo sopstvenim sredstvima. Telekom Srbija posluje u uslovima konkurencije u svim oblastima delovanja i eventualno obelodanjivanje takvih informacija moglo bi da ugrozi poslovanje kompanije, s obzirom na to da informacije o poslovnim ugovorima ne objavljuje nijedna kompanija na tržištu. Takođe, da bi se poslovni ugovori izneli javnosti, neophodna je saglasnost druge ugovorne strane, a u slučaju objavljivanja bez saglasnosti izlažemo se opasnosti pokretanja sudskog postupka i obavezi plaćanja naknade štete.“
Ujedno Vas molimo da sva pitanja adresirate na mail Sektora za PR Telekoma Srbija: prsektor@telekom.rs, kako bismo Vam pravovremeno dostavili odgovore.
Srdačan pozdrav,
Sektor za PR / PR Department
 

Одговор сам проследио Поверенику, јер ми је звучао прилично бесмислено и ево, данас, добио сам одговор од канцеларије Повереника:

 
Поштовани,

Дана 25.11.2016. године Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је Вашу електронску поруку у чијем прилогу сте доставили копију захтева за слободан приступ информацији од јавног значаја упућен Телекому Србија а.д, као и копију одговора овог органа којим Вас обавештава да Телеком не представља орган јавне власти, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. С тим у вези, обратили сте се Поверенику питањем „да ли су они у праву“ или да изјавите жалбу.

У вези са Вашим обраћањем, обавештавамо Вас о следећем:
Орган јавне власти, у складу са чланом 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења (даље: државни орган); као и правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу државни орган.
Тражилац информације има право да изјави жалбу Поверенику против свих органа (осим када је у питању Народна скупштина, председник Републике, Влада Републике Србије, Врховни касациони суд, Уставни суд и Републички јавни тужилац против чијих решења се може покренути управни спор) уколико орган захтев одбије, одбаци, или на други начин, супротно одредбама Закона, отежава или онемогућава остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Повереник свој став о основаности жалбе износи у одлуци по жалби, ценећи све расположиве чињенице и околности које у том поступку утврди, између осталог и чињеницу да ли орган коме се тражилац обратио захтевом за слободан приступ информацијама од јавног значаја представља орган јавне власти, у смислу члана 3. Закона.
У поступцима које је до сада водио по изјављеним жалбама против „Телекома Србија“ а.д., Повереник је заузео став да то предузеће представља орган јавне власти, имајући у виду начин оснивања и власничку структуру, па је, у складу са тим, том предузећу налагано да поступи по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја који су му поднети. Такође, у поступцима административног извршења решења Повереника, Телекому Србија а.д. су изрицане новчане казне због неизвршења Повереникових решења.

С поштовањем,
Тамара Рајковић
Саветник
Сектор за хармонизацију и сарадњу
Служба Повереника
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, 11 000 Београд

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.