početak GRADSKA Заувар – председнику надзорног одбора у “Великом парку” 10.000 динара месечно!

Заувар – председнику надзорног одбора у “Великом парку” 10.000 динара месечно!

od nedelja
565 pregleda

Bazen-Užice-11

ПИТАМО ЗА ВАС: ПЛАТЕ У ЈП “ВЕЛИКИ ПАРК”

Предмет: Достављање тражених информација

Поводом вашег Захтева за приступ информацијама од јавног значаја lV број 037-41/16 од 27.октобра 2016. године који се односи на податке о пословању ЈП “Велики парк“ у 2013., 2014., 2015. и до 1.јула 2016. године, затим податке о дотацијама града и других организација овом предузећу, податке о запосленима и члановима надзорног и управног одбора, достављамо вам следеће податке.

1. У прилогу овог дописа достављамо Вам извештаје о пословању ЈП “Велики парк“ за 2013., 2014., 2015. и до 1. јула 2016. године. Наведени извештаји се налазе и на сајту ЈП „Велики парк“

2. Податке о средствима из буџета Града – субвенцији коју је ЈП “Велики парк“ добило у наведеним годинама:

 

2013. година

2014. година

2015. година

до 1.07.2016. године

Износ субвенције

46.456.000,00

40.110.000,00

40.110.000,00

20.055.000,00

ЈП “Велики парк“ нема дотација других институција и других облика суфинансирања у наведеном периоду. Остале приходе остварује на тржишту путем испостављених фактура са обрачунатим ПДВ-ом.

3. У складу са 14. Закона о доступности информација од јавног значаја, који спречава достављање персоналних података по именима и презименима, осим у случају када их траже надлежни државни органи достављамо Вам податке по радним местима са бројем извршилаца и просечним нето зарадама без минулог рада, топлог оброка и регреса.

 

2013. година

2014. година

2015. година

до 1.07.2016. године

Радно место

Број

изврш

Плата

Број

изврш

Плата

Број

изврш

Плата

Број

изврш

Плата

Директор

1

77.522

1

78.480

1

72.406

1

72.422

Помоћник директора

2

60.582

2

62.599

2

57.753

2

57.768

Управник базена

1

56.096

1

58.045

1

53.551

1

53.566

Управник стадиона

1

34.049

1

44.384

1

40.946

1

40.961

Руководилац службе одржавања на базену

1

41.128

1

44.384

1

40.946

1

40.961

Пословођа објекта

1

39.267

1

40.969

1

37.794

1

37.810

Шеф рачуноводства

1

42.631

1

44.384

1

40.946

1

40.961

Стручни сарадник за отворене објекте

1

42.631

1

44.384

1

40.946

1

40.961

Стручни сарадник за правне и опште посл.

1

51.608

1

53.491

1

49.349

1

49.364

Стручни референт за спорт и рекреацију

1

39.260

2

40.969

2

37.794

2

37.810

Референт за финансиј. послове и обрач. зарада

5

38.783

5

36.415

5

33.592

5

33.604

Остали референти са ССС, техничка служба на свим објектима

25

35.470

24

33.000

23

30.441

24

30.456

Занатлије свих профила

15

26.047

15

29.584

15

27.290

15

27.305

Полуквалификовани радници на одржавању објеката

10

25.802

9

27.307

9

25.189

10

25.204

Радник на одржавању хигијене

9

22.886

8

24.348

8

24.953

9

24.970

Укупан број извршилаца:

75

 

73

 

72

 

75

 

У претходној табели су обухваћени запослени на неодређено и одређено време. Број запослених на неодређено и одређено време приказан је у следећој табели:

 

2013. година

2014. година

2015. година

до 1.07.2016. године

Број запослених на неређено време

72

69

69

69

Број запослених на одређено време

3

4

3

6

Ангажована лица на привременим и повременим пословима, ангажована због повећаног обима послова и замене одсутних радника приказан је у следећој табели:

Број запослених на прив. и поврем. послов

2013. година

2014. година

2015. година

до 1.07.2016. године

Радно место

Број

изврш

Плата

Број

изврш

Плата

Број

изврш

Плата

Број

изврш

Плата

Котлар

1

33.311

  

1

25.130

  

Полуквалиф. радници на одржавању објеката

2

26.441

2

26.383

4

26.858

3

24.013

Спасилац на Градској плажи

    

1

30.725

  

Чувари на Град. плажи

2

21.390

2

21.390

2

21.390

2

21.390

Укупан број извршилаца:

5

 

4

 

8

 

5

 

Зараде запослених на привременим и повременим пословима исплаћиване су према радним местима из табеле запослених на којима су ова лица била ангажована, према броју дана присуства на раду.

4. Надзорни одбор ЈП „Велики парк“ има председника и 2 члана. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора су исплаћиване у складу са законским прописима и одлуком Скупштине града Ужица и просечни месечни износи су били:

 

2013. година

2014. година

2015. година

до 1.07.2016. године

Председник

10.031

9.722

10.191

10.558

Члан

8.287

8.032

8.419

8.722

У Ужицу

09.11.2016. године

ЈП „Велики парк“

Директор

Бранко Богићевић

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.