početak POLITIKA Ekspoze gradonačelnika Užica

Ekspoze gradonačelnika Užica

od nedelja
598 pregleda
Tihomir Petković

Tihomir Petković

Dame i gospodo,
Poštovani predsedavajući,
Uvaženi odbornici, poštovani gosti i predstavnici medija, dozvolite mi da vas za početak najiskrenije pozdravim i da Vam čestitam na izboru za odbornike u Skupštini Grada Užica i da vam poželim bez obzira na sve političke i koncepcijske razlike koje između nas postoje, ukoliko postoje, budemo ujedinjeni u želji i nameri da zajednički gradimo novo i bolje Užice, Užice naše dece i dece naše dece.
Takođe želim da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim građanima Užica na istorijskoj podršci koji su dali koaliciji okupljenoj oko Srpske napredne stranke na lokalnim izborima.
Mnogi veliki pojedinci gradili su ovaj grad. Ulagali u njega svoju ljubav, svoju energiju, svoju emociju. I mnogi moji prethodnici, među kojima se neki nalaze i sada u ovoj sali, mnogo toga dobrog su uradili za Užice i ja koristim ovu priliku da im se još jednom na tome iskreno zahvalim.
Treći put se nalazim u prilici da izlazim za ovu govornicu sa namerom da vama, jedinim legitimnim predstavnicima Užica, iznesem svoju viziju i svoj plan rada koji treba da sprovodim kao nosilac izvršne vlasti. Danas, više nego ikada pre, osećam istinsku unutrašnju potrebu da dam sve od sebe kako bi ovaj grad krenuo napred. Nadam se da sam okupio tim ljudi, koji ću Vam danas predstaviti, koji će imati znanja, kapaciteta i energije da se uhvati u koštac sa svim izazovima koje upravljanje gradom kao što je Užice nosi.
Tu veru u bolje sutra baziramo isključivo na realnoj proceni naših snaga, istovremeno uvažavajući sve objektivne okolnosti u kojima se nalazimo. Suočeni smo sa ozbiljnim finansijskim problemima koji opterećuju javne finansije. To je posledica dugogodišnje neodgovorne politike u ovoj oblasti. Trošilo se ono što zapravo nije bilo zarađeno. Sa druge strane preglomazna, neefikasna i pre svega skupa administracija je sve više postajala problem a ne rešenje problema. Ključni infrastrukturni projekti su decenijama zaobilazili Užice pa se čini da se izolovanost svakim danom sve više povećavala. Užice i Užičana je sve manje. U poslednjoj dekadi prosečno su 2 porodice sedmično zauvek napuštali ovaj grad. Konačno, naš grad se u poslednjih par godina suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Osnovni elementi životnog okruženja u Užicu su, najblaže rečeno, postali problematični.
Mi verujemo da je došlo vreme za promene. Promene koje će zaustaviti ove negativne tendencije i stvoriti uslove za Užice kakvo svi mi želimo.
A kakvo mi Užice zapravo želimo?
To nije Užice preživljavanja, rešavanja dnevnih problema i krpljenja rupa.To nije Užice koje se lagano gasi.
Mi želimo Užice koje će počivati na jednoj jakoj ideji, na jednoj koncepciji. Za nas je to koncepcija Užica u kome postoje optimalni uslovi za život, za rad i za društvenu afirmaciju svih njegovih građana. To je koncepcija Užica u kome mladi ljudi ostaju i u koji se vraćaju.
To je Užice koje mi želimo. Do tog Užica možemo i moramo doći radom na dva paralelna koloseka:
sa jedne strane upornim, energičnim dnevnim radom na rešavanju problema
sa druge strane tako što ćemo uporno slediti viziju koju smo postavili.
Dame i gospodo, dozvolite mi da predstavim ciljeve i zadatke koje je naš tim postavio pred sebe. Ispunjenjem tih ciljeva u naredne četiri godine približićemo se ostvarenju definisane vizije i stvoriti od Užica daleko bolju sredinu nego što je ona danas.
Prvi fundamentalni zadatak koji stoji pred nama je taj da stvorimo ZDRAVO UŽICE. Zdravo Užice podrazumeva to da nemamo nikakve sumnje u to da li pijemo zdravu vodu, udišemo nezagađen vazduh ili se krećemo u zagađenom i prljavom okruženju. Prvi korak u ovom velikom i važnom zadatku je rekonstrukcija fabrike vode na Cerovića brdu. Od svog nastanka ova fabrika nije bila predmet bilo kakve ozbiljne investicije. Uspeli smo da se izborimo za podršku za ovaj projekat. Doneta je Odluka o izdvajanju 3.2 miliona evra za realizaciju prve faze ove, za Grad Užice, ključne investicije. Narednih dana će se raspisati tender za odabir izvođača radova. Nakon toga sledi druga faza, vredna 2.5 miliona evra. Konačno rešenje je trajna sanacija akumulacije Vrutci – izazov koji će trajati duži vremenski period i za čije rešenje će nam biti neophodni kvalitetni projekti i značajna donatorska sredstva.
Otvaranjem Deponije Duboko mnogi su pomislili da smo na duži rok rešili problem odlaganja otpada. Ipak, i priča o Dubokom nas je naučila da shvatimo da svaka neodgovornost dođe na naplatu. Telo Deponije se daleko brže punilo otpadom prvenstveno kao posledica nedovoljne primarne selekcije otpada ili još tačnije nedovoljne svesti građana o potrebi primarne selekcije. S tim u vezi mi pred sebe sada postavljamo dva zadatka. Sa jedne strane moramo proširiti telo Deponije Duboko i tako produžiti njen vek trajanja. Za sada smo vrlo blizu rešanjavanja ovog zadatka prvenstveno zahvaljujući donaciji Švedske razvojne agencije vredne 2.5 miliona evra i pomoći Vlade od oko 2 miliona evra. Sa druge strane imamo podjednako važan zadatak da povećamo učešće recikliranog otpada, da budemo ekološki, ali društveno i ekonomski odgovorni prema svojoj sredini. Svaka nereciklirana plastična flaša, karton ili limenka je trošak koji će pre ili kasnije platiti građani Užica. Upravo iz tog razloga najozbiljnije krećemo i u realizaciju projekta izgradnje energane na lokaciji Duboko ili nekog drugog ekonomičnog vida prerade otpada.
Problem kvaliteta vazduha je višedecenijski problem koji nikada nije sistematski rešavan. Takodje, ovo je problem koji se ne može rešiti preko noći, a plašim se niti za trajanje jednog mandata. Samim tim planiramo da napokon jasno i precizno identifikujemo ključne faktore zagađenja vazduha u Užicu izradom Studije. Sa dobijenim rezultatima mnogo ćemo lakše moći direktno da ciljamo uzročnike zagađenja.
U proteklom periodu krenulo se sa pojedinačnim inicijativama koje bi vodili smanjenju prisustva nepoželjnih čestica u vazduhu. U te inicijative spada završetak konverzije svih kotlarnica koje funkcionišu u okviru JKP „Gradska Toplana“ na ekološki prihvatljivije gorivo. Ipak, i kada svi objekti koji su priključeni na centralno grejanje budu konvertovani na gas daleko od toga da će problem biti rešen. Grejanje individualnih objekata ostaje problem koji moramo i možemo rešiti jedino u saradnji sa našim sugrađanima. Napravićemo niz programa i mera, a neke smo već započeli, pre svega vezanih za poboljšanje energetske efikasnosti individualnih domaćinstava i javnih preduzeća.
Siguran sam da većina naših sugrađana nije zadovoljna nivoom higijene u gradu. I u ovom slučaju dobronamerna i odgovorna većina trpi zbog neodgovorne manjine. Tome moramo stati na put. Moramo izgraditi takav sistem vrednosti gde će biti apsolutno društveno neprihvatljiva ponašanja kao što su paljenje kontejnera, bacanje smeća izvan mesta predviđenih za te namene, uništavanje javne imovine i slično. Kada takav sistem vrednosti izgradimo, a na tome ćemo raditi to javno obećavam građanima, polovina problema će biti rešena. Druga polovina se odnosi na efikasniji rad javnih službi u oblasti higijene grada, tu pre svega mislim na JKP „Bioktoš“ i Komunalnu policiju. Ubeđen sam da ćemo za 4 godine imati daleko bolju situaciju nego danas.
Poslednji veliki projekat u ovoj prvoj grupi je projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Na žalost taj projekat nije realizovan u prethodnom periodu. Ne bih ovom prilikom trošio vreme pričajući o uzrocima neuspeha. Želim da javnosti poručim da bez obzira na sve, Užice od ovog projekta ne odustaje. O načinu i dinamici realizacije ovog projekta će svakako biti reči u budućnosti.
Druga po važnosti grupa prioriteta se odnosi na sve aktivnosti koje ćemo preduzeti u nameri da UŽICE BUDE ISTINSKI LIDER REGIJE, da zadrži postojeće nadležnosti i institucije ali i da razvije nove. Ono što smo na dobrom putu da ostvarimo to je da Užice bude i ostane centar pravosudnih institucija. Otvaranjem novih objekata Prekršajnog i Privrednog suda, a čija je izgradnja već započela, stvari će u toj oblasti doći na svoje mesto. Malo ozbiljnija situacija je u elektroenergetskom sektoru koga uskoro očekuje organizaciona reforma. Kako bi vratili poziciju lidera regije u ovom sektoru potrebna nam je ozbiljna strategija ali i pomoć svih dobronamernih ljudi.
Ozbiljne namere imamo da se u narednom periodu napokon izborimo da se u Užicu otvori odeljenje koje će biti nadležno za zaštitu spomenika kulture. Svedoci smo bili koliko smo problema imali gotovo uvek kada bi se suočavali sa nadležnošću ove institucije. Dešavalo se da ono što jeste pod zaštitom države propada nezaštićeno, ali i da spomenici kulture budu kočnica razvoja. Približavanjem nivoa odlučivanja Užicu, verujemo da će Užice ali i region imati najviše koristi.
Zdravstveni centar Užice je jedan od najvećih poslodavaca ali i najvećih kadrovskih i institucionalnih kapaciteta našeg grada. Mi moramo uložiti energiju kako bi ga ne samo sačuvali nego i dalje ojačali. Dugoročni cilj treba da nam bude da jednoga dana to bude Klinički centar zapadne Srbije. Da bi se to ostvarilo moramo krenuti sa radom već danas tako što ćemo ostvarivati kadrovske preduslove, ulagati u opremu, jačati postojeće i otvarati nove službe.
Užice ne može biti lider regije, a da istovremeno bude saobraćajno i prostorno izolovano. Svako ko se ozbiljno bavio bilo kojim poslom shvatio je koliki problem našem gradu predstavlja nedostatak prvenstveno moderne putne veze sa Beogradom. Na našu sreću taj problem je shvatila i Vlada Republike Srbije dajući najveći prioritet izgradnji Koridora 11. Autoput do Požege, sa krakom ka Višegradu, će biti nova pluća ovom gradu. Zato pozivam i očekujem od predstavnika svih političkih opcija iz grada da ovom projektu daju punu podršku.
Možemo biti ohrabreni rekonstrukcijom pruge Beograd-Bar. Mi Užičani smo godinama komforno putovali vozom za Beograd za manje od tri sata. Nadamo se da će se to vreme ponovo vratiti iz već pomenutog razloga ali i zbog ogromne potrebe privrede regiona da koristi taj vid transporta.
Dugogodišnja želja i potreba stanovnika ovog dela Srbije u vezi tunela ispod Kadinjače je napokon pokrenuta sa mrtve tačke. Delegacija Evropske Unije je finansijer izrade dela projektne dokumentacije i ja verujem da u narednom periodu možemo zajedno sa komšijama iz Bajine Bašte makar završiti sve potrebne predradnje za početak izgradnje tunela. Posle toga nam preostaje da se izborimo da Vlada uvrsti ovaj projekat u prioritetne saobraćajne projekte. Sa ovim projektom je usko povezan i projekat obilaznice oko Užica gde očekujemo obnovu investicionih aktivnosti.
Dame i gospodo, svi ste bili svedoci koliko je priča pokrenuto i ispričano u vezi Aerodroma Ponikve. Isto tako svedoci ste koliko je u tom polju urađeno samo u ovoj godini. I u ovom projektu imamo podršku Vlade Republike Srbije i premijera lično. Pristanišnu zgradu smo završili, sada radimo na ograđivanju celokupnog kompleksa aerodroma, čeka nas dovođenje kompletne poletno sletne staze u red i još neke prateće stvari. U bliskoj budućnosti ćemo stvoriti preduslove da gotovo svi tipovi vazduhoplova mogu sleteti na Ponikve. Zadatak svih nas je da u narednom periodu napravimo takav poslovni model koji će od aerodroma stvoriti pokretačku snagu cele regije.

Treće prioritetno polje intervencije koje moramo sprovoditi u naredne 4 godine odnosi se na ZAPOSLENO UŽICE. Razvoj baziran na zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mesta u realnom sektoru mora konsenzualno biti prihvaćen. Ono što ćemo mi u naredne 4 godine raditi u ovoj oblasti podrazumeva rad na nekoliko paralelnih frontova:
sa jedne strane ulagaćemo velike napore da privučemo investitore koji će doći u Užice i otvoriti radna mesta u proizvodnom sektoru ali i polju trgovinskih i „retail“ centara. Poznate su Vam okolnosti da se Užice do sada nije moglo pohvaliti rezultatima u ovom polju. Uveren sam da prve konkretne rezultate po ovom pitanju možemo očekivati uskoro.
sa druge strane, ne možemo koncept razvoja bazirati samo na tome da će neko doći i otvoriti veliki broj novih radnih mesta. Upravo iz tog razloga planiramo da nastavimo sa inicijativama koje su dovodile do otvaranja manjeg broja radnih mesta. Tu pre svega mislim na inicijative sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Razvojnom agencijom Srbije i drugim nacionalnim institucijama i međunarodnim donatorima.
sa treće strane Grad Užice želi da bude podrška velikim privrednim sistemima, koji su bili i koji će izvesno i ostati nosioci privrednog razvoja. Srećni smo zbog rekordnih rezultata i poslovnih uspeha koje ostvaruju giganti naše privrede. Prvi Partizan će u narednom periodu izgraditi i otvoriti novu fabriku za proizvodnju municije na Beloj Zemlji što će imati višestruki ekonomski, urbanistički i društveni značaj kako za Belu Zemlju tako i za Užice. Ohrabruju i nova najavljena investiciona ulaganja u Impol Seval-u.
konačno u narednom periodu po prvi put ćemo kreirati Programe pomoći privredi i poljoprivredi gde će predstavnici malog biznisa ali i poljoprivredni proizvođači moći da konkurišu direktno za finansijska sredstva potrebna za njihov poslovni uspeh. Jedan od uslova će svakako biti to da se otvore nova radna mesta.
Poljoprivreda se poslednjih godina na velika vrata vraća u domove Užičana ali i u njihove novčanike. Mi tu ukazanu šansu moramo iskoristiti. U situaciji postojanja fondova za podršku poljoprivredi sa nacionalnog nivoa, gotovo izvesnog uvođenja IPARD-a (Programa pomoći Evropske Unije prema poljoprivredi) i sredstava koja budu na raspolaganju iz budžeta Grada mi moramo imati Strategiju kako da ta sredstva imaju sinergijski efekat, na način da užički poljoprivrednici imaju veću dobit od poljoprivrede.
Turizam je za naš kraj jedna od ključnih razvojnih grana privrede. Moramo biti inovativniji i kreirati nove turističke sadržaje u funkciji novih radnih mesta (planina Tara i druge destinacije).
Na četvrtom mestu dolazi ono što smo definisali kao EFIKASNO UŽICE. Već sam u uvodnom delu napomenuo da smo svi svedoci činjenice da imamo vrlo neefikasnu lokalnu administraciju. Rekao bih… ništa novo u Srbiji. Gurajući ovaj problem pod tepih došli smo u situaciju da je sistem počeo da jede sam sebe i da sam sebi postaje svrha. Iako su ovo izrazito nepopularne mere svesni smo da mi moramo krenuti sa reformom celokupnog javnog sektora. I ova reforma mora ići paralelno u više pravaca:
sa jedne strane neke institucije će preživeti izvesnu transformaciju. Konkretno Direkcija za izgradnju do kraja godine neće postojati u ovakvom obliku. Polja nadležnosti i ingerencija koje Direkcija ima u najvećoj meri će biti zadržane ali prilagođene efikasnijem, operativnijem i transparentnijem načinu rada. Nije isključeno da primerom Direkcije pođu još neka preduzeća i ustanove.
sa druge strane neke institucije će morati da rade na mnogo efikasniji način. Određena preduzeća i ustanove koje imaju kapacitet da stvaraju profit to moraju početi da rade.
sa treće strane nećemo bežati i od ukidanja suvišnih ustanova. Za početak, a to ćemo uraditi, već u prvih sto dana nove gradske vlade, ukinućemo Gradsku stambenu agenciju. Ne odbacujemo mogućnost da se to isto uradi sa nekim drugim ustanovama ukoliko procenimo da njihov rad nije u funkciji građana i da se ta vrsta usluge može dobiti na drugačiji način.
i sa četvrte strane mi moramo koristiti postojeće zaposlene u javnom sektoru kao resurs za razvoj. Svesni smo postojanja određenog broja ljudi koji predstavljaju balast za opštu koncepciju promene kulture i pozicije zaposlenog u javnom sektoru. Insistiraćemo na podizanju odgovornosti u primeni propisa, redefinisaćemo kriterijume za zapošljavanje i napredovanje u službi i konačno uvešćemo sistem vrednovanja i merenja rezultata rada zaposlenih. Trudićemo se da organizacija posla bude takva da nivo angažovanja tih lica bude daleko veći i efikasniji i da svi oni koji istinski žele da doprinesu svojim radom unapređenju kvaliteta života u gradu za to budu adekvatno vrednovani. Isto tako oni koji budu stajali na putu stvaranja efikasnije uprave moraju biti spremni na sankcije.
Kao poslednju stvar u ovoj oblasti želim da pomenem međunarodne fondove. Kadrovski ojačani u ovom polju očekujemo daleko veću apsorpciju sredstava iz međunarodnih ali i domaćih izvora finansiranja. Trudićemo se da sa strateškim pristupom i kvalitetnim predlozima uspemo da povučemo daleko veći iznos sredstava za razvojne projekte grada. Napomenuću da nas uskoro očekuje potpisivanje ugovora sa Švajcarskom razvojnom agencijom u vrednosti od oko 1.2 miliona evra u vezi povećanja energetske efikasnosti kao i već pomenutog višemilionskog ugovora sa Švedskom razvojnom agencijom. Želimo da budemo optimisti i u ovom polju.
Mnogo posla nas očekuje u petoj grupi prioriteta koju smo nazvali URBANO UŽICE. Godinama smo mi Užičani pomalo i prepotentno bili ponosni na urbanu crtu koja je Užice odvajala od drugih gradova. U vremenu kada se formirala ta urbanistička dimenzija pratila je poslednje arhitektonske standarde tog vremena. Godine, a rekao bih i decenije, neulaganja ali i nebrige doveli su do toga da nam grad, a posebno uži centar, izgleda sivo i sumorno. Planiramo uređenje i osvežavanje fasada. To će biti jedan ozbiljan posao koji takodje moramo raditi u partnerstvu sa našim građanima. Pored toga želimo da krenemo u renoviranje trga. Svakako poštujuću njegovu urbanističku, arhitektonsku ali i emotivnu dimenziju želimo da napravimo iskorak koji će biti na zadovoljstvo većine Užičana. Kao što znamo da su u njegovom projektovanju učestvovala najveća imena ove zemlje tako se ni sada neću libiti da pokucam na vrata kod najvećih autoriteta ove zemlje po savet, ideju i rešenje. Svakako da će biti dragoceno čuti i svako mišljenje građana o ovom pitanju.
Već 17 godina u najužem centru grada lokacija „srušene Pošte“ privremeno obavlja ulogu parkinga. Obećavam da ću pokušati da tu lokaciju prenesem na grad Užice i da u skladu sa time iznesem predlog za njegovu tržišnu valorizaciju. Poput ideja koja imamo u vezi trga tako planiramo da se ozbiljno upustimo u izazov uređenja trotoara i drugih pešačkih površina u užem gradskom jezgru.
Jedan smo od retkih gradova koji nema pešačku zonu. Razmotrićemo sve opcije iz urbanističkog, saobraćajnog i ekonomskog ugla i u skladu sa time predložiti neka rešenja.
Konačno, bitno je napomenuti da zahvaljujući prethodnim rukovodstvima Grada ali i samim Užičanima imamo uređenu rečnu obalu kroz centar Grada. Ideja nam je da to nadogradimo pre svega kroz rekonstrukciju i modernizaciju mostova na Đetinji čime bismo dobili jednu zaokruženu celinu.
Verovatno je svima poznato koliko smo, posebno u izbornoj kampanji, potencirali mlade i našu želju da ih zadržimo ovde u Užicu. Da to nije samo klasična predizborna priča već naša jasno utemeljena volja i namera pokazaćemo zalažući se za UŽICE MLADOSTI. Da bi ostvarili ovaj, usudiću se reći, vizionarski poduhvat moramo raditi u nekoliko pravaca:
moramo se boriti da mladi Užičani ostaju u Užicu. Neću reći ništa novo ako napomenem da želimo od Užica da stvorimo centar visokog obrazovanja. Ali Užice će biti centar visokog obrazovanja ako istinski bude imalo kvalitetne studijske programe koji će školovati studente čije će znanja moći biti primenjena u funkciji razvoja Užica i regije. Ništa nećemo dobiti ako sa jedne strane imamo univerzitet, rektorat, status univerzitetskog grada, a sa druge strane studente koji sa svojim znanjem odlaze na evidenciju za nezaposlene.
pored gore navedenih napora moramo se boriti i da mladi školovani Užičani koji su završili visoko obrazovanje u sredinama izvan Užica svoju životnu i profesionalnu budućnost nađu u svom rodnom gradu. Da bismo to ostvarili pokrenućemo veliki broj inicijativa među kojima bih za sada izdvojio promenu koncepta stipendiranja studenata (stidendiraćemo studente koji će se vratiti u Užice i svoje znanje podariti Užicu), napravićemo bazu podataka svih užičkih studenata i u skladu sa srednjoročnim i dugoročnim potrebama praviti inicijative koje će usklađivati ponudu i tražnju na tržištu radne snage.
moram da istaknem da ćemo tokom narednog mandata završiti zgradu studentskog doma u Krčagovu čime ćemo stvoriti prvu pretpostavku pravljenja univerzitetskog kampusa.
u oblasti predškolskog obrazovanja završićemo i otvoriti vrtiće na Pori i na Beloj Zemlji čime ćemo stvoriti predsulove da gotovo svi naši najmlađi sugrađani imaju mogućnost regularnog boravka u predškolskim ustanovama.
za kraj ovog dela, ali naravno ne najmanje bitno, želim da navedem da ćemo biti podrška srednjim stručnim školama u uvođenju koncepta dualnog obrazovanja. Svesni smo da se razvoj ne može bazirati isključivo na fakultetski obrazovanim građanima već da nam trebaju odlični rukovaoci, tehničari, majstori. Upravo iz tog razloga i ovaj vrlo važan segment razvoja obrazovanja danas napominjemo.

Sastavni deo identiteta svakog grada pa i našeg čini prostor gde njegovi građani provode SLOBODNO VREME I ODMOR. Ponosni smo na ono što smo sa vrlo malo sredstava i u kratkom roku učinili sa gradskom plažom i trasom “Stare pruge”. Srećan sam što mogu danas da najavim da ono što smo uradili jeste samo početak jednog velikog posla. Za četiri godine svi Užičani će biti u prilici da se odmaraju i provode slobodno vreme u jednom potpuno novom i jedinstvenom ambijentu. Gradsku plažu i trasu “stare pruge” ćemo povezati tako da čine jednu celinu, železnički most na Plaži ,koji je jedan od simbola grada, biće stavljen u funkciju kao i platforma iznad centrale. Sa drugim pratećim sadržajima koje planiramo u tom delu da realizujemo sigurni smo da ćemo dobiti jedan prostor koji će biti na ponos svakog našeg sugrađanina. Uz sve ovo dolazi i Veliki park koji će biti osvežen na način kako je to urađeno u mnogim evropskim i svetskim urbanim parkovima.
Kako će nam izgledati okruženje u velikoj meri će zavisiti i od nas samih. Zato još jednom ponavljam da lepšeg i boljeg Užica neće i ne može biti bez aktivne uključenosti i podrške građana koji neće dozvoliti da neodgovorna manjina narušava izgled i ugled Grada.
Dame i gospodo dozvolite mi i da iskažem naše odlučno opredeljenje da krenemo sa kulturnom i turističkom valorizacijom Starog grada. Ovo je vrlo ozbiljna i kompleksna tema o čemu ćemo takođe pokrenuti otvorenu diskusiju i saslušati sve predloge.
Užice je uvek bio grad sporta. Ponosni smo na mnogo poznate Užičane koji su pronosili slavu ovoga grada. Kako bi ovaj grad nastavio da Srbiji daje novu Oliveru, novog Nemanju, Mikicu, Mariju, Andriju ili Natašu mi moramo stvarati uslove da naši mladi sugrađani imaju mogućnost da razvijaju svoj sportski potencijal. S tim u vezi srećan sam što ćemo završiti sportsku halu u Krčagovu ali i dvoranu u Sevojnu čime ćemo i mališanima iz tih delova Užica omogućiti da treniraju i igraju u vrhunskim uslovima. Pored toga želim da istaknem da mi kao lokalna samouprava moramo naglasak staviti na mlađe kategorije, na decu, na potrebu da svako dete ima mogućnost da trenira sport koji želi. To ćemo i zahtevati od naših klubova. Oni će nastaviti da dobijaju značajnu finansijsku podršku. Poznata nam je činjenica da se sportski klubovi iz grada, posebno oni najveći i najznačajniji, suočavaju sa svakodnevnim ozbiljnim problemima, prvenstveno finansijske prirode. Trudićemo se da svakome od njih pomognemo uz stalnu težnju da se na efikasniji i odgovorniji način ophode prema sredstvima dobijenim iz lokalnog budžeta.
Da bismo ostvaili zamišljenu viziju, da bismo postigli postavljene ciljeve mi moramo imati partnere i saradnike koji će i nama biti podrška na ovom putu. Da bismo dobili podršku za ono što radimo svesni smo da nam je potrebno OTVORENO UŽICE. Kao što sam više puta ponavljao, a nameravam to da radim i u buduće, ne samo ova politička opcija koja vodi Užice, već i bilo koja druga, ne može uspeti bez podrške građana. A da bi dobili podršku građana mi moramo Užice otvoriti prema istim tim građanima. To u prevodu znači da nam Užičani moraju biti saveznici u rešavanju mnogih problema ali i saradnici u nestvaranju novih. Pokrenućemo čitav niz programa i inicijativa koje će imati za cilj da okupe ljude oko zajedničkih ideja. Ponovo ćemo razviti koncept volonterizma. Trudićemo se da odgovornost prema zajednici i rad za opšte dobro ponovo bude vrednost kojoj težimo i društveno poželjno ponašanje. A to se jedino može učiniti kroz uključivanje građana u različite akcije i programe odnosno kroz otvaranje grada prema njima.
Svesni smo koliki značaj ima saradnja sa susednim opštinama. Po uzoru na dobrog domaćina i mi želimo da komšijska saradnja bude na obostranu korist i zadovoljstvo.
Konačno, želimo da Užice bude i otvoreno prema Vladi Republike Srbije i svim institucijama republičkog nivoa vlasti. Svima je poznata činjenica da je mnoge velike projekte nemoguće završiti bez podrške sa republičkog nivoa. Upravo zbog toga mi želimo da imamo kvalitetnu i intezivnu saradnju. Očekujemo da i ubuduće, kao što je to bio i do sada, naš Užičanin ministar Nikola Selaković bude ta spona, ta karika između Užica i Vlade.
Veoma je važno da budemo otvoreni prema prijateljskim zemljama i inostranim gradovima. Već decenijama imamo pobratimske odnose sa gradovima u Rusiji, Italiji, Makedoniji… Uskoro ćemo imati i sa kineskim, kazahstanskim… Sve u cilju bliže i konkretnije privredne i svake druge saradnje.
Pozorišni Festival Bez prevoda, Na pola puta, bijenale Suva igla, Međunarodna kolonija Zlakusa, Park fest, Licidersko srce su samo neki od događaja po kojima Užice postaje sve više prepoznatljivo. Kada dodamo tome i Kustendorf ali i brojne festivale koji se održavaju u bližem okruženju možemo javno izraziti našu težnju da želimo da budemo grad festivala. Ne samo što možemo da obećamo da će grad finansijski podržavati navedene, ali i druge, festivale, već želimo da iskažemo našu spremnost da se još dublje uključimo u procese planiranja i sprovođenja navedenih festivala. Dobit od ovih događaja je višestruka i slojevita.
Imamo nameru da u naredne četiri godine zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom započnemo izgradnju novog pravoslavnog hrama. Broj vernika u ovom gradu višestruko prevazilazi sadašnji broj verskih objekata tako da se nadamo da ćemo uspeti i u ovom polju da napravimo poboljšanje.
Dame i gospodo, dozvolite mi da ovde malo zastanem. Baveći se ovim pozivom u dva navrata ali i posmatrajući sa strane kao običan građanin stekao sam utisak da se ovaj grad nije dovoljno posvetio niti odužio svojim znamenitim sugrađanima. Smatramo da je došao trenutak da se to promeni.
Imena poput Stiva Tešića, Mihajla Milovanovića, Branka Popovića pa sve do onih najstarijih Sklavka i velikog župana Nikole Altomanovića zaslužuju svoje mesto, svoju temu i svoje vreme u gradu u kome živimo. Trudićemo se da im budemo dostojni sugrađani. Ali ne samo njima već i drugim velikim Užičanima iz oblasti književnosti, muzike, sporta, obrazovovanja i javnog života želimo da se odužimo. Jedna od ideja je formiranje platoa užičkih velikana. I u ovoj sferi očekujemo konstruktivni doprinos dobronamernih sugrađana.

Dame i gospodo, kao što možete videti i čuti želimo mnogo. Želimo promenu. Želimo rad, energiju, ambiciju i rezultate. Ne i slučajno ostavili smo za kraj polje koje smo nazvali MOJE UŽICE. Moje Užice je ono Užice koje nas je rodilo i odgajilo. Moje Užice je ono mesto gde svako od nas mora da stavi prst na čelo i zapita se: „Da li može bolje?“. Naš odgovor je: „Naravno da može!“. Da bi bilo bolje, između ostalog, svaki stanovnik ovog grada mora da razume koliku odgovornost nosi. Da upravo od njega zavisi… to bolje Užice. Ukoliko dobijemo vaše poverenje učinićemo sve što je u našoj moći da kod Užičana probudimo pomalo izgubljen osećaj pripadnosti i odgovornosti za ovaj grad. Radeći na razvoju lokalnog identiteta mi želimo da podstaknemo svakoga da se trgne i da pomogne. Da pomogne… tako što će voditi računa o higijeni grada, tako što će čuvati javnu imovinu, tako što će od srca soliradno ustupiti svoj deo onim sugrađanima koji to nemaju, tako što će poštovati sebe ali i druge, tako što će u tom duhu vaspitavati svoju decu, tako što će biti bolji komšija i prijatelj, tako što će graditi i čuvati SVOJE UŽICE.

Dame i gospodo čuli ste našu platformu u 10 tačaka. Tim u koji verujem da zajedno sa svima vama može ostvariti ovu viziju čine:
_______________________, zamenik gradonačelnika
_______________________, član veća za javna preduzeća
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,

Za kraj želim da kažem da duboko verujem u Užičane. Verujem da ćemo, ukoliko dobijemo vaše poverenje, od ovoga grada stvoriti sredinu za ponos, sredinu u kojoj će biti lepo živeti.

Hvala Vam.
Živelo Užice i živela Srbija!

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.