početak POLITIKA 700.000 ЕВРА ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ

700.000 ЕВРА ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ

od nedelja
531 pregleda

pozitivno užice

700.000 ЕВРА ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ

Од 2008.г до данас град Ужице је, покушавајући да реши проблем напуштених паса-паса луталица, из буџета потрошио преко 80 000 000 динара или око 700 000 евра. На жалост подаци о нападима и уједима као и о броју паса луталица који се крећу улицама Ужица, али и по околним селима, говоре да овај проблем није ни изблиза решен, чак је ове године доживео експанзију. Износ од преко 14 милиона динара који је потрошен 2013. за накнаду штете од уједа паса, штету начињену нападима паса луталица на домаће животиње као и услуге азила у Пожеги, већ у првих 9 месеци ове године је премашен.

Ово је данас на конференцији за новинаре изјавио Бранислав Митровић, председник Покрета Позитивно Ужице.

Проблем није решен јер су досадашња решења парцијална, делимична и не лече узроке него последице.

Законска регулатива која регулише ову област је добар оквир за решавање овог проблема, али се нажалост не поштује и не спроводи.

И поред поражавајућих података, Гград Ужице није до сада донео Програм о контроли и смањењу популације напуштених паса који би садржао скуп свеобухватних ,трајних, системских и хуманих мера, што је законска обавеза (Закон о добробити животиња. Члан 54), упозорио је Митровић.

Др Владимир Ивановић, потпредседник Покрета је упозорио да се жртвама уједа не наноси само физичка штета, него и емоционална и психолошка.

Међутим, поред уједа и напада на грађане пси луталице су потенцијални преносиоци заразних болести међу животињама као и болести које су заједниче за људе и животиње (зоонозе), а нарочито беснила и ехинококозе.

Ивановић је указао и на опасност која прети као последица коришћења истих паркова и зелених површина од стане паса и деце, те је неопходно одредити и обележити посебне површине које би користили власнички пси.

Покрет Позитивно Ужице је градоначенику и градском већу упутио предлог 13 мера које су неопхпдне да би се оваj проблем решио:

Доследно поштовање законске регулативе, доношење нове одлуке о држању животиња, усвајање правилника који регулише захтеве грађана за накнаду штете, обележавање и регистрација, стерилизација и кастрација, изградња прихватилишта на територији града Ужица, организовање зоохигијенске службе, усвајање и удомљавање, едукација и информисање, еутаназија, учешће свих друшвених структура, успостављање сарадње и конкурисање код фондова за заштиту напуштених животиња, дефинисање надзора и ригорозно спровођење казнене политике.

Овај предлог мера нема алтернативу, у супротном ћемо и даље имати уједе, расипање новца грађана Ужица и нехуман однос према животињама, зато нудимо помоћ градској власти, нагаласио је Митровић најављујући да ће се Покрет и убудуће указивати на проблеме и давати конкретна решења, и неће се бавити јаловом политиком.

ГРАД УЖИЦЕ

Градоначелник г-дин Тихомир Петковић

Градско веће

Предмет: Предлог мера за свеобухватно, системско, трајно, хумано решење проблема напуштених паса (паса луталица)

Поштовани,

Свесни чињенице да сви напори и мере које су последњих година предузете за смањење популације напуштених паса на територији града Ужица нису дали жељене резултате,

( о чему јасно говоре подаци о броју уједа и напада на наше суграђане, на домаће животиње, али и значајна новчана средства издвојена из буџета за решавање овог проблема), неопходно је да се одустане од делимичних, издвојених решења која лече последице, а не делују превентивно.

Искуства градова који су свели број напуштених животиња на разумну меру упућују да се мора приступити системском, свеобухватном, хуманом решавању овог проблема.

Најпре, како Закон о добробити животиња (члан 54) налаже, потребно је ОДМАХ приступити изради, а касније и доследно спровести Програм о контроли и смањењу популације напуштених паса и на територији града Ужица.

Предлажемо следеће мере које ће бити дефинисане овим Програмом:

  1. Доследно спровођење законске регулативе која предвиђа превентивне и ефективне мере. Јасно дефинисање активности, ингеренција, процедура, надлежности: ветеринарске инспекције, комуналне инспекције, комуналне полиције, ветеринарских станица и осталих законом предвиђених органа у ланцу решавања проблема, као и њихове међусобне релације и обавезе.

  1. Доношење Одлуке о држању животиња на територији града Ужица и њена доследна примена.

  1. Усвајање правилника којим се регулише решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња (како би се избегле злоупотребе).

4. Регистрација и обележавање свих паса и мачака (власничких и невласничких) као кључна превентивна мера,. Напуштени пси се на улици не налазе својом вољом већ као последица неодговорног, несавесног, нехуманог понашања власника, када им љубимци досаде или када остаре или се разболе. Над обележеним псом је олакшан надзор над кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем изгубљених,напуштених и отуђених паса. На тај начин сваки пас би био евидентиран и знао би се његов власник који се у сваком тренутку може позвати на одговорност.

5 . Стерилизација и кастрација су најефикасније мере којом се, спречава неконтролисана репродукције која као последицу обично има избацивање нежељених младунаца на улицу. Власници паса се нерадо одлучују да стерилишу и кастрирају своје љубимце најпре због неинформисаности, страха да је то за њихове љубимце болно, али и из финансијских разлога.

Град мора предвидети средства за ову превентивну меру како би што већи број паса био њоме обухваћен, а то ће се вишеструко вратити снањењм броја напуштених паса. Ова мера има и велики значај на здравствено стање и смањење агресивности ових животиња.

6. Изградња прихватилишта на територији града Ужица (Закон о добробити животиња чл.66) адекватног смештајног капацитета направљеног нискобуџетном –делта градњом. Тренутна превисока цена услуга, немогућност потпуне контроле и праћења популације напуштених паса , нехумано поступање са животињама намеће као неопходност доношење одлуке о изградњи прихватилишта.

7 . Организовање зоохигијенске службе на територија града Ужици ( Закон о ветеринарству чл.46) која би се бавила хватањем и збрињавањем напуштених животиња, нешкодљивим уклањањем лешева угинулих животиња са јавних површина. (у раду зоохигијенске службе као и прихватилишта не примати нове раднике већ ангажовати вишак радника из других јавних предузећа).

8 . Усвајање и удомљавање као најхуманији вид збрињавања напуштених животиња. На усвајање се могу дати здраве, микрочиповане , вакцинисане, стерилисане животиње.

9. Едукација и информисање: Упознавање свих чиниоца у ланцу решавања проблема (грађана, власника паса,надлежних служби) са правима, обавезама, законсконом регулативом, мерама казнене политике, предностима стерилизације и кастрације, мерама које предвиђа Програм за праћење и смањење популације напуштених животиња.

10. Еутаназија као мера која се примењује као убиство из милосрђа над животињама које су неизлечиво болесне или повређене.

11. Учешће свих друштвених структура у решавању проблема: образовних институција, НВО, стручних појединаца МЕДИЈА.

12. Успостављање сарадње и конкурисање код фондова за заштиту напуштених животиња

13. Дефинисање надзора и ригорозно спровођење казнене политике

Закључак:

Доследним спровођењем свих мера, изградњом трајног свеобухватног система за смањење, праћење и контролу популације напуштених животиња можемо доћи до решења овог проблема наредних година.

Овај предлог нема алтернативу, у супротном ћемо и даље имати уједе грађана, трошење новца из буџета и нехуман однос према животињама.

Свесни тежине овог проблема, ми из Покрета Позитивно Ужице смо спремни да са свим својим капацитетима помогнемо локалној власти, како би овај проблем био трајно решен на најбољи начин.

Напомена: Све предложене мере се односе и на популацију мачака

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.